Horoskopai.lt

Pažink save geriau…

Vampyrai

Vampyrai minimi daugelio pasaulio kultūrų kelių tūkstantmečių mituose. Ten minimų vampyrų įvairovė tikrai didelė: nuo raudonakių pabaisų su žaliais arba purpuriniais plaukais iš Kinijos iki graikiškųjų lamijų, kurių viršutinė kūno dalis yra moters, o apatinė – sparnuoto slibino; nuo kraujasiurbių lapių Japonijoje iki galvos su ją sekančiais viduriais Malaizijoje.

Vis dėlto mums „pažįstamų“ vampyrų, nors ir iškreiptų per fantastikos prizmę, daugiausiai pasitaiko Rytų Europos mituose. Vampyrų mitai į Europą atklydo iš Tolimųjų Rytų: Kinijos, Tibeto ir Indijos. Juos atnešė karavanai, šilko keliu vykę į Viduržemio jūros baseiną.

Mūsų supratimu, vampyrai – tai būtybės, neįsivaizduojamos be tokių dalykų, kaip kraujo siurbimas, prisikėlimas iš numirusiųjų, žmonių žudymas naktį, apsiaustai aukštais atlapais, pasivertimai šikšnosparniais ir t.t. Tačiau yra dalykų, kuriuos mūsų modernioji fantastika pamiršo. Pavyzdžiui, buvo sakoma, kad, padėjus ant tariamo vampyro kapo sorų arba aguonų sėklų, vampyras jas visą naktį skaičiuos ir nelies žmonių. Net ir Rytų Europos valstybių mituose sutinkama didelė vampyrų įvairovė.

Slavų vampyrai

Slavai, tarp jų – rusai, bulgarai, serbai ir lenkai, turi „turtingiausią“ vampyrų folklorą pasaulyje. Slavai atėjo nuo Juodosios jūros ir buvo artimai susiję su iraniečiais. Maždaug VIII amžiuje jie migravo į šiaurę ir vakarus, ten, kur jie yra dabar.

Krikščionybė juos pasiekė vos spėjusius atsikraustyti į naujuosius namus. Krikščionybė suskilo į dvi dalis 1054 metais, taip slavus padalindama į ortodoksus ir lotynų katalikus. Šis padalijimas sąlygojo didelį skirtumą tarp vampyrų suvokimo. Lotynų krikščionys tikėjo, kad kapuose nepūvantys kūnai yra šventųjų, o ortodoksai sakė, kad jie yra vampyrai.

Slaviškieji vampyrų mitai kildinami iš IX amžiaus kaip konflikto tarp krikščionybės ir pagonybės pasekmė. Krikščionybė karą laimėjo, palikdama vampyrus ir kitus pagoniškus gyvius folklorui.

Vampyrų atsiradimo priežastys slavų mituose dažniausiai yra šios: gimimas su nagais, smailiais dantimis ar uodega, netradicinė mirtis, pašalinimas iš religinės bendruomenės, netinkami laidojimo ritualai. Dar mituose pasakojama, kaip galima apsisaugoti nuo vampyrų: ant karsto uždėti kryžių; po velionio smakru padėti kalades, kad šis negalėtų išgraužti karsto sienos; prikalti drabužius prie karsto; ant kapo pribarstyti sorų arba aguonų sėklų, nes vampyrai turi skaičiavimo problemų, arba prikalti kūną strypais ar vinimis.

Žmonės galėdavo suprasti, kad netoliese darbuojasi vampyras, jei pastebėdavo galvijų, avių, giminių, kaimynų mirtis. Kilus įtarimui, kūnai būdavo ekshumuojami ir jeigu šiems vis dar augo plaukai ir nagai, ant lūpų buvo kraujo ar veidas buvo iškreiptas pykčio, jie buvo paskelbiami vampyrais.

Vampyrai buvo naikinami įvairiai, tačiau dažniausiai į juos buvo kalami strypai, nukertamos galvos, deginami, kartais būdavo pakartojama laidotuvių ceremonija arba pakviečiamas egzorcistas (piktųjų dvasių išvarytojas).

Rumunų vampyrai

Rumunija yra apsupta slavų valstybių, taigi nieko keista, kad ji taip pat turi savo slaviškųjų vampyrų variantą. Juos rumunai vadina „strigoi“. Taip kadaise vadintos vietinės pelėdos, tačiau dabar šis pavadinimas reiškia ir demonus bei raganas.

Yra kelios rumunų vampyrų rūšys: „strigoi vii“ yra gyvos raganos, kurios vampyrėmis tampa po mirties. Jos gali naktį išsiųsti savo sielą susitikti su kitomis raganomis arba su „strigoi mort“ – mirusiais vampyrais. „Strigoi mort“ yra atgiję lavonai, siurbiantys šeimos, gyvulių ir kaimynų kraują.

Žmogus, gimęs su uodega, gimęs ne santuokoje, miręs nenatūralia mirtimi ar miręs nepakrikštytas, buvo pasmerktas būti vampyras. Taip pat, kaip ir septintas tos pačios lyties vaikas šeimoje arba vaikas, kurio motina būdama nėščia nevalgė druskos arba buvo nužiūrėta raganos ar vampyro. Savaime aišku, kad vampyro įkandimas reiškė užtikrintą vampyrizmą po mirties.

Dar buvo padaras, pavadintas „virkolaku“, kuris folklore buvo siejamas su vilku, negalėjo pakęsti saulės ir garbino mėnulį, vėliau šis padaras buvo labiau susietas su vilkolakiais.

Žmonės atpažindavo vampyrus, kai šie užpuldavo žmones ar naminius gyvulius, išmėtydavo daiktus namuose. Vampyrai ir raganos buvo aktyviausi Šventojo Jurgio dieną (balandžio 22-ąją). Buvo manoma, kad tą naktį visos blogio formos atsirasdavo žemiškajame pasaulyje. Ši diena dar ir dabar kai kuriose valstybėse švenčiama.

Kad vampyrai nepaliktų kapo, buvo daromos skylės žemėje, lavonui nukertama galva, viena koja būdavo atremiama į karsto kampą. Bažnyčiose buvo dalijami česnakai, o vampyrai matydavo tuos žmones, kurie jų nebuvo valgę.

Kapai buvo tikrinami pagal šiuos kriterijus: vaikų kapai būdavo patikrinami po trejų metų nuo laidotuvių, jaunų žmonių – po penkerių metų, suaugusiųjų – po septynerių.

Mirus galimam potencialiam vampyrui, jis būdavo rūpestingai saugomas nuo kontakto su gyvūnais, į kapą įdedama rožės šaka, XIX amžiuje žmonės peršaudavo karstą kulka. Ant langų buvo kabinami česnakai, jais ištrindavo naminius gyvulius.

Jeigu būdavo atkasamas vampyras, kuris kam nors įkando, jo kūnas būdavo sukapojamas į gabalus, gabalai sudeginami, o pelenai sumaišomi su vandeniu ir įkastiesiems žmonėms kaip vaistas duodami išgerti.

Čigonų vampyrai

Netgi šiandien čigonai dažnai siejami su vampyrais fantastikoje. Be jokios abejonės, taip yra dėl Bremo Stokerio knygos „Drakula“ įtakos. Pasak jos, čigonai tarnavo Drakulai, nešiodami jo dėžes su žeme ir jį saugodami.

Čigonai susiformavo šiaurės Indijoje, bet savo vardą gavo atklydę į Egiptą maždaug 1000 metais. Tada jie patraukė į vakarus ir, būdami Turkijoje, perėmė daugelį turkiškų žodžių.

XIV amžiuje jie pasiekė Balkanus ir paplito po visą Europą. Čigonai pasiekė Rumuniją truputį anksčiau, nei gimė Vladas Drakula 1431 metais.

Čigonų religija yra gana sudėtinga ir skirtingose gentyse ji skiriasi, bet jie visi turi dievą O Delą. Pasak jų tikėjimo, siela patenka į pasaulį panašiu būdu kaip ir krikščionių religijoje, tačiau jiems mirtis neegzistuoja. Siela pasilieka prie kūno ir kartais bando sugrįžti atgal į jį. Čigonų mitai apie gyvuosius numirėlius papildė kai kuriuos vengrų, rumunų ir slavų mitus.

Indijoje, senojoje čigonų gimtinėje, buvo daug mitinių vampyrų veikėjų. Buta – tai žmogaus, mirusio netikėta mirtimi, siela. Ji klaidžiodavo ir puldinėdavo žmones lavono pavidalu. Šiaurės Indijoje dar buvo „brahmaparuša“, vampyriškos prigimties būtybė, su žarnomis, supančiomis galvą, ir kaukole, iš kurios gyvis gėrė kraują.

Žymiausias Indijos vampyras – Kali. Jis turėjo iltis, nešiojo kaukolių girliandą kaip karolius ir turėjo keturias rankas. Jo šventyklos buvo giliuosiuose žemės sluoksniuose. Kali ir deivė Durga kovėsi su demonu Raktabija, kuris galėjo atgimti iš kiekvieno išpilto kraujo lašo. Kali iščiulpė visą demono kraują ir nė lašelis nebuvo išpiltas, taip demonas buvo nugalėtas.

Sara, arba Juodoji Deivė, yra čigonų Kalio prototipas. Vienas čigonų vampyras vadinamas „mullo“ (tas, kuris miręs). Buvo tikima, kad jis po mirties sugrįžta ir čiulpia savo giminaičių, nesugebėjusių tinkamai jo palaidoti, kraują. Kiekvienas, kuris buvo praradęs pirštą, buvo taip pat laikomas vampyru.

Netgi augalai, šunys, katės ir galvijai galėjo tapti vampyrais. Buvo manoma, kad namuose ilgai laikomi moliūgai ir melionai pradeda judėti, leisti garsus ir siurbti kraują.

Norėdami vampyro, žmonės pasamdydavo „dampirą“ (vampyro ir jo našlės sūnų), kad šis surastų kraujasiurbį. Laidodami galimą vampyrą, čigonai perverdavo jį plieno ar geležies adatomis, velioniui į burną įkišdavo geležies gabaliukų, jų padėdavo ir ant akių, ausų, tarp pirštų. Dar į kapą buvo dedama gudobelės šaka arba gudobelės mietu perveriamos velionio kojos. Toliau sekdavo kapo badymas strypais, apipylimas verdančiu vandeniu, galvos nukirtimas, deginimas.

Nepaisant plataus čigonų paplitimo po pasaulį, jų tradicijos gyvuoja dar ir šiandien. 1992 metais jie Rumunijoje išsirinko naują karalių.

Šikšnosparniai

Išgirdę ką nors apie vampyrus, nejučiomis juos siejame su šikšnosparniais. Mūsų dienomis jie yra neatsiejama istorijų apie vampyrus dalis.

Daugelis tautų turi mitų apie šikšnosparnius. Pietų Amerikoje Kamazotsas buvo šikšnosparnių dievas, gyvenantis po žeme, šikšnosparnių pasaulyje. Europoje šikšnosparniai ir pelėdos ilgai buvo siejami su antgamtiniais reiškiniais daugiausiai todėl, kad tai nakties gyvūnai. Tačiau čigonai tikėjo juos esant laimės simboliu – nešiojo amuletus iš šikšnosparnio kaulų.

Tačiau kodėl šikšnosparniai buvo susieti su vampyrais? Pasaulyje yra tiktai trys šikšnosparnių-vampyrų rūšys. Visos jos gyvena tik Centrinėje ir Pietų Amerikoje. XVI amžiuje ispanų konkistadorai pirmą kartą susidūrė su jais ir atrado panašumų su mitiniais vampyrais. Netrukus visi šikšnosparniai pradėti tapatinti su vampyrais. Per kelis šimtmečius sąryšis vis stiprėjo ir dabar abu gyviai tapo neatsiejamomis vienas kito dalimis.

Šaltinis: Žygimantas Pauliukevičius dienraštis „Klaipėda”

Raktažodžiai:

,

132 komentarai. Komentuoti>

 • Visi sako juog no filmu knygu serjalu ateina noras tapti vampyru. Aš asmeniškai nuo 6 metu turejau svajone tapti vampyre ir jais tikiu.. o filmus pradejau žiūreti dar nesenai. Taip kad jeigu zmones tiki ateiviai kodel negalima tikrti vampyrais? Aš noreciau sutikti moki vampyra ir kad jis mane juo paverstu… Pries pora mienesiu nemegdavau kraujo, dabar kartais specialiai prasikandu lupa jog gauciau kraujo.

  Atsakyti
 • Tikek Mokslu, nepasigailesi:DDD
  2018-08-22 09:34

  Taprasme daug žmonių smerkia tuos kurie tiki vampyrais. Bet ar tikėjimas pvz Dievu yra ne tas pats? Nesame jo matę, yra tik legendos, mitai. Vieni sako kad va yra biblija, bet ar jie žino, kad tapacia biblija sukure zmogus(Romos imperatorius Konstantinas)? Arba tikejimas prietarais? Juk jie taip pat neirodyti… Tai zdz norejau pasakyti, jog nesmerkime žmoniu tikinciu vampyrais ir antgamtinemis butybemis nes tuomet pagalvojus turetume smerkti visus kurie tiki i kazka neirodyto…

  Atsakyti
 • paslaptis
  2016-07-08 15:42

  Atvirai? Na as taip pat tikiu vampyrais. Taip pat perskaiciau visus komentarus, bet zmones pagalvokite kam reikia stumti ant tu kurie tiki? Nu tegul jie tiki jai jus netikite, tai ir nelyskite i vampyru tinklapius ir nerasinekite nesamoningu komentaru, kad mes durni ir pan. Jai atvirai as pati labai noreciau tapti vampyre ir taip pat tikiu mistika, raganomis, vilkolakiais ir jais duomiuosi, bei ziuriu filmus ir skaitau knygas. Nesenai pries pora metu negaledavau matyti kraujo nuo jo man pasidarydavo silpna. O kai pradejau skaityti tokius tinklapius, ziureti filmus labai susidomejau butent vampyrais ir niekuom kituo. O dabar, kai susizeidziu nuo kraujo man silpna nebuna, o man jis kaip tik patinka. As labai noriu tapti vampyre nors zinau, kad tektu palikti savo visus draugus, artimuosius, seima, bet atrodo padaryciau viska, kad tik galeciau susitikti su vampyru ir tapti viena is ju. Ir nereikia del to manes visaip vadinti ir prakeikineti. Taigi jai jau tikrai jie egzistuoja ir jai kurnors juos sutikciau nepraleisciau progos tapti viena is ju. VAMPYRAI YRA LIUKS

  Atsakyti
 • Anonimas
  2015-11-15 20:35

  Aš asmeniškai tuo tikiu aš priklausoma nuo knygu apie vampyrus trokstu jog jie egzistuotu noriu buti dampyre ar vampyre bet tikrai ne strigoja

  Atsakyti
 • paprastagirl
  2015-01-14 19:55

  Tikite ateiviais? Kodėl gi nepradėjus tikėti? Gal ne žemėje, bet kaŽkur kitur tikrai yra gyvybės formų, kurias mes pavadiname ateiviais. Tikite Egipto dievais? Jugi jie su paukščių, gyvūnų galvomis ir tai tikrai nearealu! Taigi, vampyrai taip pat kažkur būti gal.

  Atsakyti
 • As irgi seniau netikejau,kad vampyrai yra tikri, bet viena diena supratau kodel neissiaiskinus. perskaiciau tikrai daug puslapiu daugiausiai buvo atsiliepimu,kad jie tikri.Vienas puslapis irodantis kad vampyrai tikri.Psichologas ir astrologė: kaip atpažinti ir apsisaugoti nuo energinių vampyrų 29

  http://www.moteris.lt/psichologija/psichologas-ir-astrologe-kaip-atpazinti-ir-apsisaugoti-nuo-energiniu-vampyru.d?id=60507077#ixzz3064ARfVr

  Atsakyti
 • Paskaiciau nemazai komentaru ir pastebejau, kad yra labai daug smerkianciu zmones, kuriuos tiki siais dalykais. Sioje vietoje, zmones, nematau reikalo taip daryti. Gi cia ju gyvenimas. I ka nori I ta ir tiki. Gi jie gyvena ir jie tik patys renkasi ka daryti.
  Apie vampyrus. Is tikruju noreciau jais tiketi ir is tiesu tikiu. Pradejau ziureti filmus, serialus apie antgamtines butybes(t.y. vampyrus, raganas, vilkolakius) ir toptelejo man mintis gi ne is lempos zmones issigalvojo tuos dalykus. Tikriausiai kazkas nutiko ar dar vyksta, kad iki siu laiku issiliko sios legendos. Nutariau siek tiek pasidometi apie vampyrus. Is tiesu mane nustebino ar net itikino sios legendos. Nesvarbu, kad kiekviena salis, tauta ar krastas isivaizdavo vampyrus kitokius, bet gi esme tai ta pati. Nezinia kiek dar yra hipoteziu apie vampyrus, bet noreciau, kad is ju butu viena tikra. Tikiuosi yra daugiau galvojanciu kaip as zmoniu 🙂

  Atsakyti
 • Žmones , atsigaukit , nėr jokių vampyrų ar panašiai , kažkoks debilas pasakė , kad tokie yra , ir visi kiti debilai iš paskos tiki . : DDD man taipat patinka filmai ir knygos apie vampyrus ir pan .. Bet , kad pati tikėčiau tokiais , pfff .. Nebent pati pamatyčiau , savo akim , tada gaaal … O šeip , smagu pažvengt iš komentarų , kaip ‘ aš vampyrė , paverskit mane vampyru ir pan .. ‘ juokinga .. : DDDDDDDDDDDDDD

  Atsakyti
 • as tikiu vampyrais nes tada jei netikeciau tai is viso kam zmones sugalvojo zodi vampyras man atrodo todel ne jie is tikruju buvo. Ir zmones ju bijojo tai kodel netiketi dabar kad ju yra o gal ir nera nes niekas ju dar nemate bet gal ir mate

  Atsakyti
 • Dauguma zmoniu sako kad kiti prisiziuri filmu ir uzsimano buti vampyrais bet as nemaciau ne vieno twilight filmo o knygos tuo labiau neskaiciau (nemegstu skaityt), bet labai domiuosi vampyrais ir ju givenimu ir net turiu savjone juo tapti. Jo kai kuriems mano svajone atrodo labai kvaila nu bet tai mane traukia tai mane domina. Na ir jeigu tu netiki vampyrais tai ir netikek toliau o tuos kurie tiki vampyrais ir nori jais tapti palikite ramybeje ir nezlugdykite ju svajoniu…

  Atsakyti
 • I.... K.......
  2013-03-31 18:26

  Sveiki, asmeniskai tikiu vampyrais.Perskaiciau beveik visus komentarus, aisku daugelis ju lb prajuokino,o daugelis labai supygde.
  Tie kurie netiki vampyrais tai ju reikalas.
  Tie kuri tiki vampyrais, galiu pasakyti tik viena dalika „kodel jus norite tapti vampyrais?” Del amzinybes? Del antgamtisku galiu? Gal del zavesio? Bet ar jus kada pagalvojote kaip tai yra sunku, buti vampyru.Tau reike atsisakyti savo seimos,draugu, mylimu zmoniu. Zmonisku maloniu. Ir jusu siela nekada nepatirs dangaus grozio. Jus turesite zudyti, kad numalsinti savo troskuli ir prailginti savo gyvenima. Ir pavirsti vampyru nera taip lengva.”Vampyras turi stebet tave beveik gyvent su tavim kad isitikintu ar tu vertas tapti vienu is Naktis vaiku. Tada jis atsigers tavo kraujo ir duos savo kraujo, tada tu turi mirti, bet mirtis nebus lengva nes mirsi agonijoje, nes vampyro kraujas zudys tavo kuno lasteles. Atsikelsi jau vampyru trokstanciu kraujo ir galinciu nuzudyti betka.” Taigi ar noretumete tapti tokiu. Manau kad nelabai.
  Asmeniskai as labai noriu tapti vampyre, nes noriu iroditi kad jie egzistuoja ir,kad tokiais neverta tapti.

  Atsakyti
 • Turinti nuomonę
  2013-03-11 12:33

  Aš tikiu vampyrais, kad ir kaip keista tai būtų. Nejaugi žmonės negali turėti savo nuomonės ir laisvai pasirinkti kuo jie nori tikėt o kuo ne…Jei nori tapt vampyru tai koks jums skirtumas juk ne jūs visko atsisakytūmėte,juk yra žmonių kurie netgi nieko neprarastų, be to juk tai yra kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Kodėl jie negali egzistuoti? Juk yra daug straipsnių kuriuose rašo, kad jie tikrai yra, netgi yra jų pačių interviu, o be to jei gali egzistuoti toks dalykas kaip NSO, kodėl tuomet negali egzistuoti ir vampyrai?
  Be to manau jog jokie prietarai neatsiranda iš niekur, nes jei taip tai iš kokia laki vaizduotė turi būti žmogaus kuris tai sukurtų – kraujo gėrimas, iltys, pasivertimas šikšnosparniais… Žinoma daug ką vėliau sumanė žmogus, bet tai nereiškia jog žmogus sugalvojo viską. Juk ne veltui senovėje indėnų, čigonų gentys sukūrė tiek pasakojimų apie juos. Jei jie nesirodo žmonėms tuomet galbūt tam yra rimta priežastis, tokia jog žmonės netgi nenutuokia koks antgamtinis pasaulis egzistuoja ir geriau apie tai nesužinoti.
  Sakykit ką norit kad esu vaikas, gyvenu filmuose ar dar ką besugalvotūmėt man visvien. Mano nuomonės niekas nepakeis, nes aš jau nusprendžiau jei kas pasiūlytų tapti vampyru nedvejočiau, sutikčiau. Manot nesuprantu ko atsisakau? Klystat. Aš puikiai suprantu jog man tektų atsisakyti visų draugų, netgi šeimos… manot kvaila jog viso to atsisakau, kai kaikurie žmonės netgi nepažysta savo šeimos. Aš puikiai suprantu jog visada trokščiau kraujo, bet nebūčiau pirma tokia… vampyrė…
  Jei yra žmonių kurie mano nuomonei pritaria, ar turi įdomios informacijos rašykit man jedhead231@gmail.com

  Atsakyti
 • VAMPAI VALDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Atsakyti
 • Aš tikiu vampyrais,ka norit ta sakykit bet kas nori tas ir tiki!noriu padekoti tam kas jais tiki kai kurie raso kad mes gyvename filmuose VELNIOP JUOS aš sakau:Atstokite dieve šventas kas nori tas ir gyvena filmuose.Noriu prisipažinti kad aš irgi gyvenu filme ir knygoje Vampyrės Dienoraštis!Tiesa sakant mano didžiausia svajonė yra būnant 18 metų pavirsti vampyre tokia kaip iš vampyres sienorascio kaip stefanas salvatore ir deimonas salvatore…taigi kad ir kaip butu kvaila jais tiketi PRASAU NENUSTOKITE TIKETI SAVO ŠIRDIMI!VAMPYRU YRA IR GERU IR BLOGU!Pažiurekite filma vampyres dienorastis arba paskaitykite knygas vampyres dienorastis.Nenustokite tiketi kad ir ka kiti sako!;*;p;D

  Atsakyti
 • As tikiu vampyrais. Apskritai, tai tikiu visais mistiniais dalykais. Ir tikesiu, kol mokslas neirodys priesingai.
  O siaip tai noreciau susitikti vampyra…

  Atsakyti
 • Legendos apie vampyrus manau atsirado ne is ko kito, kaip is kanibalu.. Buvo suvalgytas zmogus kitu akivaizdoje, su visu isgertu krauju, taip ir atsirado vampyrai.. Nori sutikt vampyra? Keliauk ten, kur gyvena kanibalas.

  Atsakyti
 • Dabar man toks metas, kai labai domiuosi vampyrais, tikiu ,kad jie egzistuoja ir tikiuosi kadanors ji/ja sutikti, butu idomu pamatyti kaip vampyrai istikruju atrodo. Pries kelis menesius kraujo tiesiog neapkenciau, bet dabar kartais net specialiai isiduriu i pirsta arba prakandu lupa, kad galeciau ji gerti:DDD I diena valgau viena karta ir tai labai lengva maista, pagrinde geriu krauja….

  Atsakyti

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.