Horoskopai.lt

Pažink save geriau…

Elementai

Jie nėra tik tradicinių pasaulėžiūrų tvarkos principai, susiję su moderniosios chemijos bei fizikos elementų samprata, bet ir orientavimosi bei daugelio viena su kita susipynusių atitikmenų sistemų simboliai. Pvz., jie naudojami susieti pasaulio kryptims su atitinkamomis spalvomis. Drauge tai samplaika sąvokų, kurios į šiuolaikinį mąstymą pateko iš įvairių sričių.
Antika išskyrė du pirmykščius pradus (stoicheia) – aktyvųjį ir pasyvųjį (tai primena Rytų Azijos dualinį skirstymą į In ir Jang), iš kurių kyla pirmapradės savybės „sausa“ bei „drėgna“ (aktyvios) ir „šalta“ bei „šilta“ (pasyvios). Jų kombinacijos sukuria pirmapradžius elementus: „sausa“ ir „šalta“ sudaro žemį, „sausa“ ir „šilta“ – ugnį, „drėgna“ ir „šilta“ – orą bei „drėgna“ ir „šalta“ – vandenį. Iš jų išvedamos gausios analogijų sekos. Žemės elementas gretinamas su rudeniu, juodąja tulžimi, blužnimi ir švino spalva, iš čia ir melancholiko „temperamentas“. Oras atitinka pavasarį, kraują, širdį, žėrinčias spalvas ir sangviniko temperamentą. Vanduo valdo žiemą, kūno syvų gleives, smegenis, baltą spalvą ir flegmatikus, pagaliau ugnis – saulę, geltonąją tulžį, kepenis ir cholerikus, kurie atstovauja „ugnies spalvai“. Senosios gydymo teorijos, tebegyvuojančios iki šių laikų, siekia harmonizuoti žmoguje visus šiuos komponentus, kad nė vienas jų neįsivyrautų ir nepažeistų pusiausvyros. Įdomiai „keturi elementai“ simboliškai sugretinti su geometrinėmis figūromis Platono dialoge „Timajas“, čia aiškinama: „Žemei, aišku, priskirsime kubo išvaizdą, nes iš visų keturių rūšių nepaslankiausia ir tinkamiausia kūnams sudaryti yra būtent žemė… nepaslankiausią iš kitų rūšių priskirsime vandeniui (ikosaedrą), judriausią – ugniai (tetraedrą), tarpinę – orui (oktaedrą), be to, mažiausią kūną — ugniai, didžiausią — vandeniui, vidurinio didumo – orui, pagaliau smailiausius kampus turintį kūną — ugniai, einantį po jo — orui, o trečiąjį [pagal kampų smailumą] – vandeniui.“ Do- dekaedras simbolizuoja pasaulio visumą. Komplikuotame alchemijos pasaulėvaizdyje didžiausias dėmesys skiriamas abiejų pirmapradžių principų Sulphur ir Mercurius dualinei sistemai, kad manipuliuojant šiomis dalimis bei jų koncentracija, pasitelkus „fix“ ir „volatil“ (lakumą) iš auksobūtų išskirta „įkalinta Saule\ Kaip trečią „filosofinį elementą“ Paracelsas (1493-1541) pridūrė „Sal“ (pažodžiui druska), kad šis išreikštų „sugriebimą“. Tik gamtos mokslų pažanga atskleidė, kad toks simbolinis požiūris nesiderina su chemijos bei fizikos faktais ir teturi teorinę filosofinę reikšmę.
Verta visa tai palyginti su Kinijoje išplėtota Rytų Azijos pasaulėžiūra, kuri atsirado iš mokymo pirmykščius pradus In ir Jang ir pripažįsta ne keturias, o penkias pasaulio kryptis (įtraukiant ir „vidurį“). Čia elementais, arba stichijomis, laikoma vanduo, medis, ugnis, žemė ir metalas; į orą nekreipiama dėmesio. Sename eilėraštyje sakoma: „Vanduo gimdo medį, tačiau ugnį naikina; ugnis gimdo žemę, bet naikina metalą; metalas gimdo vandenį, bet naikina medį; medis gimdo ugnį, bet naikina žemę; žemė gimdo metalą, bet naikina vandenį.“ „Dokumentų knygoje“ aiškinama: „Vandens prigimtyje slypi savybė drėkinti ir tekėti žemyn; ugnies — liepsnoti ir veržtis aukštyn; medžio — lankstytis arba tiestis; metalo – paklusti ir pasiduoti formuojamam; žemės — būti įdirbamai ir vaisingai.“ Medis atitinka Rytus ir mėlyną spalvą, ugnis — Pietus ir raudoną, metalas — Vakarus ir baltą, žemė – vidurį ir geltoną spalvą. Taip elementai (wu-hsing) pagal simbolinę pasaulio tvarką čia susiejami ir su penkiomis žinotomis planetomis, skonio pojūčiais (sūrus, kartus, rūgštus, aštrus, saldus), gyvūnų rūšimis (plaukuoti, plunksnuoti, žvynuoti, šarvuoti, nuogi) ir svarbiausiais žmogaus organais. Be šio skaidymo penketais, naudota ir kitokia abstraktesnė kosmoso skirstymo aštuonetais sistema. — Gnostikų simbolių mite pasakojama apie keturių elementų reagentus: Sanskrito žodis, reiškiantis elementą apskritai, — Tattwa; žemė vadinama Prithivi; vanduo — Apas; ugnis — Tejas (tedžas); oras — Vayu; eteris — Akasha. Meditacinės kelionės į šias „vibracines kosmines elementų būsenas“ drauge su jogos ir tantrizmo mokymu moderniosios ezoterikos buvo sujungtos su teosofų simboliniais vaizdiniais (žemė — geltonasis kvadratas; vanduo — gulintis sidabrinis mėnulio pjautuvas; ugnis – raudonasis trikampis viršūne į viršų; oras – žydras skritulys; eteris — violetinis kiaušinis) ir sudarė „Tattwa-terapijos“ sistemą (Tegtmeier, 1986).

Raktažodžiai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Fill out this field
Fill out this field
Įveskite tinkamą el. pašto adresą.