Avinas

Zodiako ženklai Komentuoti

avinas AVINAS (kovo 21 – balandžio 20)

“Apie tuos, kuriuos valdo impulsas…”

Stichija: Ugnis
Planeta
: Marsas
Diena
: antradienis
Devizas:
“Aš esu”
Spalva
: tamsiai raudona, geltona
Akmuo
: deimantas, granatas ir raudonas rubinas
Valdomas namas: Pirmas
Kryžius pagal savybes: Kardinalus
Atitinkantis Kinų horoskopo ženklas: Drakonas
Priešais esantis ženklas: Svarstyklės

Turinys:
Asmenybė
Charakteris
Vaikystė
Vyras – Avinas
Darbas
Draugystė
Meilė
Moteris – Avinas
Darbas
Draugystė
Meilė
Sveikata
Mityba
Poilsis ir kelionės
Suderinamumas

Asmenybė

Avino simbolis yra jo ragai. Įsivaizduokite jauną avinėlį, linksmai strapaliojantį pievoje ankstyvą pavasarį. Be jokio tikslo, žaismingai jis bado orą savo rageliais. Viskas jam nauja, aplinkui tiek daug įdomybių: žiema jau traukiasi, gyvybė verda, auga, atsinaujina. Dėl šios nežabotos jėgos bei begalinio gyvybingumo Avinui priskiriama Marso planeta. Šis Zodiako ženklas apima žmogaus kūdikystę ir ankstyvąją vaikystę, jam būdingas žaidimų poreikis bei begalinis smalsumas.

Atgimstantį pavasarį žymi impulsyvi jėga ir karštis kardinaliausia, taigi stipriausia ir aktyviausia forma. Avinas tiesiog spinduliuoja šią gyvybingą energiją. Tai nėra ilgai mąstantis jausmų ar svajonių žmogus. Jo gyvenimo eliksyras yra veikla, nuolatinis judėjimas. Dėl kardinalios šio ženklo natūros Avinas pats sau sukuria veiksmo pagrindą. Jam yra mieliausios jo spontaniškos idėjos bei gebėjimas susižavėti, nelabai reikalingas impulsas iš išorės – priešingai, dažnai jis kitus užkrečia savais sumanymais. Kur tik pasirodo Avinas, tuojau kažkas atsitinka ir vargiai išlieka nusistovėję įpročiai.

Būdamas Ugnies ženklas, Avinas turi greitai ir smarkiai reaguoti, dėl to jam ne visada lieka laiko apsvarstyti savo veiksmus. O jei Avinas mąsto, kyla pavojus, jog impulsyvumas pakenks jo paties planams. Todėl dažniausiai Avinas visuomet eina ten, kur veda staigiai į galvą šovusi mintis (beje, nuolat besikeičianti), ilgai neklausinėdamas savęs, kur ir kodėl.

Šio tipo žmonėms nebūdinga knaisiotis savo vidiniame gyvenime. Jie, trokšdami veiklos, priklauso tik išoriniam pasauliui ir galvoja, jog visai nebūtina ieškoti savyje paslėptų jėgų bei ketinimų. Į tamsiąją savo sielos pusę Avinas kartais ir neatkreipia dėmesio. Dėl spontaniško būdo yra labiausiai iš visų Zodiako ženklų pastebimas ir mėgiamas draugijoje. Be to, nusimena neilgam. Jis lengvai išgyvena nesėkmes ir čia pat imasi kitų darbų. Kaip ir kitiems Ugnies tipo ženklams, Avinui būdinga vieną stiprų jausmą lengvai pakeisti kitu. Jis visai nėra kerštingas. Temperamentas Avinui ne tik leidžia, bet netgi verčia išlieti savo energiją, bet nelaikyti akmens užantyje.

Tačiau toks būdas sukelia sunkumų ne tik pačiam Avinui, bet ir aplinkiniams žmonėms. Lengva pastebėti, jog aktyvumas ir nepastovumas – tai jo silpnosios vietos. Per dažnai ir per greitai jis palieka vieną darbą, nes eilėje jau laukia kitas. Ilgainiui jį supantiems, ramesnio charakterio žmonėms toks Avino būdas gali gerokai įkyrėti.

Pirmasis dekanas (kovo 21-31 d.). Pagrindinis devizas – iniciatyva.
Turi skvarbų ir aktyvų protą. Tai užgimęs vadovas. Nepripažįsta jokių smulkmenų. Žinodami tvirtus jo vertybių orientyrus, niekas, kas jj pažįsta, nebando apgauti arba pakišti „kiaulę”. Jis turi puikią savybę koordinuoti ir užbaigti bet kokį darbą, ir, nors jūs ir nemėgtumėte kompromisų, esate priversti prisitaikyti beveik prie visų jo reikalavimų. Toks Avinas savo nepriklausomybe stebina jo vertus draugus.

Antrasis dekanas (balandžio 1-10 d.). Pagrindinis devizas – lyderiavimas.
Kūrybiniai sugebėjimai išveda šiuos Avinus i priekį ir aplinkiniai pripažįsta jų teisingą padėti. Širdies karštis, kuris užpildo visa, ką jis daro, suteikia džiaugsmo visiems. Jis organizuotas ir gali vienu metu susitvarkyti su namų rūpesčiais ir pagrindiniu darbu. Mėgsta visa, kas geriausia, yra idealistas, ir tik tarpusavio pagarba gali atnešti norimų rezultatų.

Trečiasis dekanas (balandžio 10-20 d.). Pagrindinis devizas – numatymas.
Beveik antgamtinė dovana – sugebėjimas numatyti įvykius, leidžia šiam Avinui tiesiu taikymu eiti į pasirinktą tikslą. Jis užtikrintai imasi pačių sudėtingiausių reikalų. Gali pasiekti viską visose veiklos srityse. Žino pinigų vertę, siekia nepriklausomybės. Jo energija beveik neišsenkanti, bet, nors ir keista, priešų neįgyja, nes yra labai kuklus žmogus.

Charakteris

Žmonės, gimę po Avino ženklu, paprastai yra gana nervingi, mėgsta pagyras, pasižymi stipria valia ir yra labai atkaklūs, netgi užsispyrę. Troškimas bet kuria kaina apginti savo nuomonę arba pasiekti trokštamą tikslą gali lengvai peraugti į despotizmą. Dauguma Avinųnėra linkę pasiduoti kitų žmonių įtakai ir yra nepaprastai aistringi.

Privalumai: drąsa, mokėjimas būti geru lyderiu, gebėjimas greitai priprasti prie naujos aplinkos ar sąlygų.
Trūkumai: karštakošiškumas, perdėtas kovingumas, pavojingas azartiškumas, menkai slepiamas nedraugiškumas mažai pažįstamiems ar nesimpatiškiems žmonėms.

Vaikystė

Vaikystėje maži avinukai yra ganėtinai paklusnūs ir ramūs. Jie retai serga, tačiau sunkiai ir ilgai. Augdami Avinai tampa vis energingesni ir aktyvesni. Dažniausiai jie gerai mokosi, jau ankstyvoje jaunystėje gali išsikelti aukštus tikslus, bei dėti visas pastangas, kad jų pasiekti. Su kitais vaikais Avinai bendrauja tik esant tokiai būtinybei ir dažniausiai apsieina tik su vienu ar dviem artimesniais draugais. Maži Avinai net paauglystėje neįkyri tėvams savo kaprizais, tačiau jeigu labai ko įsigeidžia, juos būna sunku nuraminti.

Vyras – Avinas

Darbas. Avinas simbolizuoja aktyvųjį pradą, impulsyvią energiją, optimizmą. Šio ženklo žmonių šūkis: Pergalė bet kokia kaina. Avino ženklo vyrai dažnai tampa lyderiais, sugeba lengvai paskui save patraukti žmones. Tai – savarankiškos asmenybės, vertinančios asmeninę laisvę ir nepriklausomybę. Jų turimos galios ir energija padeda pasiekti išsikeltus tikslus. Sulaukę vidutinio amžiaus, jie vis daugiau dėmesio ima skirti materialioms vertybėms ir savo reputacijai visuomenėje. Pasiryžimas rizikuoti skatina drąsą, vyriškumą, tačiau dėl to Avino ženklo žmonių poelgiai neretai būna pernelyg skuboti ir neapsvarstyti. Šio ženklo atstovai neretai tampa talentingais vadovais, organizatoriais, silpnųjų gynėjais. Avino profesijas įtakoja Marsas, o tai kario, policininko, medžiotojo, mėsininko, chirurgo, taip pat metalurgo specialybės. Darbe jiems nesvetima fantazija, jie sugeba gerai suprasti žmones, tačiau kartais būna pernelyg jautrūs ir pasiduodantys pirmam įspūdžiui. Avinai visada sugeba pasirinkti profesiją, atitinkančią jų pašaukimą. Tarp jų daug matematikos, fizikos, informatikos specialistų, daug pasaulinio garso sportininkų.

Draugystė. Avinas – tai draugas, kuris niekada neišduos, nepaliks sunkią akimirką. Vardan tikros draugystės jie gali pasiekti pasaulio kraštą, o bet kokius sunkumus suvokti kaip džiaugsmą, jeigu tik nuo to draugui bus geriau. Tačiau Avinai neįprastai užsispyrę. Kartais jie gali, nepaisydami artimųjų perspėjimų, imtis ir labai rizikingų dalykų. Net ir bendraudami su draugais, Avinai nepakenčia patarimų ir kritikos.

Meilė. Avino ženklo vyrai visada pasirengę žygdarbiui – ir darbe, ir meilės santykiuose. Mylėdamas Avinas – taurus riteris. Įsimylėjęs šio ženklo atstovas – tai tikras emocijų fontanas, nepaprastų jausmų žmogus. Bet Avinai nesugeba ilgai ir atkakliai siekti meilės, įkalbinėti savo mylimosios. Bet koks atsainumas jo jausmų atžvilgiu netrunka atvėsinti Avino aistros, ir jis gana greitai gali pradėti ieškoti naujo jos objekto. Avinas mylėdamas yra neprognozuojamas ir užsispyręs, neretai nepaisantis pasekmių, tačiau visada sąžiningas. Seksualinėje sferoje šio ženklo atstovai yra aktyvūs, tai – karštakraujai žmonės. Avino ženklo vyrai mylėdami yra labai emocionalūs ir temperamentingi. Santuokoje Avinai laimingiausi su Liūtais, Šauliais, Dvyniais.

Moteris – Avinas

Darbas. Avino ženklo moterys išsiskiria nesulaikomu aktyvumu, gyvybingumu, impulsyvumu, savęs neribojimu. Jos neretai bet kokia kaina veržiasi pirmyn ir darbe, ir asmeniniuose santykiuose. Užsiimdamosbet kokia veiklos sritimi, šio ženklo atstovės greitai suvokia reiškinių esmę ir neretai tampa puikiomis specialistėmis. Avino ženklo moterys neretai yra puikios vadovės, sutariančios su savo pavaldiniais vyrais, tačiau kolegių moterų atžvilgiu gali būti ne visai teisingos. Ryškiausiai Avino ženklo moterų talentai ir gabumai atsiskleidžia versle ir metodiško pobūdžio darbuose.

Draugystė. Avino ženklo moterys išsiskiria energingumu visur, taip pat ir draugystėje. Tačiau jos neturi daug draugių, o su kolegomis darbe elgiasi kaip natūralūs lyderiai. Draugus jos sugeba užkrėsti savo optimizmu. Sunkiose situacijose šio ženklo atstovės yra pasiryžusios suteikti pagalbą visiems, kam tik jos prireikia. Avino ženklo moterys su savo draugais gali būti griežtos, tačiau širdyje jos visada nuoširdžios ir giliai išgyvena dėl savo elgesio.

Meilė. Meilėje Avino ženklo moterys dažnai prisiima aktyvųjį, vyriškąjį vaidmenį, todėl joms reikia partnerius pasirinkti labai apgalvotai. Apskritai šio ženklo moterys gyvenime nuolat atlieka kokius nors vaidmenis, be to, talentingai. Santuokoje jos retai kada jaučiasi laimingos, nes tikri vyrai negali susitaikyti su jų perdėtu aktyvumu. Vyruose jos labiausiai vertina dėkingumą – už išmoningai paruoštus pietus ar vakarienę, pagalbą darbo reikaluose ir supratingumą sunkiais gyvenimo momentais.

Patarimai vyrams: Po Avino ženklu gimusios moterys pasižymi stipriu charakteriu. Jos labiau bendrauja su vyrais nei moterimis. Namuose stengiasi užimti lyderės vietą. Nepriekaištaukite žmonai, tegil ji pasireiškia, nes perkalbėti jos paprasčiausiai neįmanoma.

Sveikata

Silpniausia Avinų vieta yra galva. Dažnai ją kamuoja skausmai, šiai kūno daliai būdingos įvairios ligos. Be to, Avinams gresia nudegimai (taip pat ir saulės), įsipjovimai ir galvos bei smegenų traumos. Kadangi pooperaciniu periodu Avinų imunitetas yra silpnas, žaizdos gyja blogai ir reikia specialios priežiūros. Inkstų ligos pasitaiko nedažnai, tačiau kai kuriems Avinams gali sukelti nemažai problemų.

Dėl Marso įtakos prie galimų negalavimų Avinams prisideda dar ir pėdų traumos. Brandžiame amžiuje galimos įvairios sąnarių ligos, todėl sąnariais reikia rūpintis nuo pat jaunystės. Labai svarbu palaikyti vitaminų balansą organizme ir dažniau eiti pasivaikščioti.

Galvos skausmai Avinams gali kilti be jokių regimų priežasčių, ir ne visada nuo jų padės vaistai. Tokio priepolio metu geriausia vengti bet kokių išorinių triukšmų, prigulti švelnia šviesa apšviestame kambaryje, išgerti karštos arbatos su cukrumi ir citrina. Skausmams dažnai kartojantis, būtina kreiptis į gydytoją nuodugnesniam medicininiam tyrimui.

Šio ženklo atstovai nenoriai vartoja vaistus, praktiškai nėra linkę į narkotikus. Dėl savo optimistinio nusiteikimo ir didžiulės energijos, jie retai kenčia nuo lėtinių ligų, kurias astrologai paprastai priskiria melancholikams ir pesimistams. Gimę ugnies stichijos ženkle ir mėgstantys šilumą, Avinai neretai peršąla, taip pat kenčia nuo infekcinių bei uždegiminių ligų. Jiems gali ūmiai keliais laipsniais pakilti temperatūra, kuri lygiai taip pat per porą dienų ir nukrinta dėl stiprios Avinų sveikatos.

Moterys Avinai linkusios į padidėjusį arterinį spaudimą. Reikia pastebėti, kad nepaisant sveikos išvaizdos, Avinų nervų sistema dėl jų ūmumo ir impulsyvumo beveik visada silpnoka. O dvasiniai negalavimai gali sukelti virškinimo sutrikimus, nors skrandžio problemos apskritai Avinus kamuoja retai.

Avinų organizmas stiprus ir ištvermingas, todėl teisingai juo rūpinantis šeimininkui nekils problemų ilgus metus. Avinai lengviau ir greičiau sveiksta po sunkių ligų. O šio ženklo atstovų valingumas kartais išties daro stebuklus: nekreipdami per didelio dėmesio į ūmai pasireiškusius ligos simptomus, jie dažnai su savo negaliomis susitvarko “ant kojų”. Bėgant metams, Avinai tampa dėmesingesni savo sveikatai. O peržengusios keturiasdešimtmečio slenkstį, šio ženklo atstovės moterys gali pradėti vartoti įvairias vaistines priemones profilaktiniais tikslais.

Mityba

Rekomenduojami produktai (jie pateikiami eilės tvarka pagal tinkamumą):
Prieskoniai – garstyčios ir obuolių actas.
Vaisiai – abrikosai, slyvos, vynuogės, persimonai, kriaušės, sedulos uogos, persikai, bananai, granatai, citrinos, figos.
Daržovės – baltagūžiai kopūstai, bulvės, burokėliai, morkos, ropiniai svogūnai, ridikėliai, moliūgai, špinatai, pomidorai, svogūnų laiškai, ropės, agurkai, žalieji žirneliai, petražolės, salierai, česnakai, baklažanai, ridikai, aguročiai, jūros kopūstai.
Ankštinės daržovės – pupelės, daržo pupos.
Riešutai – graikiški, sezamo ir saulėgrąžų sėklos.
Grybai – šampinjonai, pievagrybiai, visos “juodųjų” valgomų grybų rūšys.
Kruopos – sorų ir kviečių kruopos.
Bitininkystės produktai – mėtų ir grikių medus.
Riebalai – jautienos lajus, ančių taukai.
Aliejus – sezamo sėklų, saulėgrąžų.
Mėsa – triušiena, kiauliena.
Paukštiena – antiena, vištiena.
Žuvys – baltasis omulas, sterkas.
Pieno produktai – pienas, baltas varškės sūris, fermentinis sūris, kefyras, varškė.
Gėrimai – žalioji arbata, juodoji arbata.
Perdirbti produktai – druska, cukrus.

Poilsis ir kelionės

Šio zodiako ženklo atstovai liūdėti nelinkę. Tačiau jei Avinams sugedo nuotaika, kitiems jis gali sugadinti ūpą ne tik žodžiais, bet ir veiksmais – pavyzdžiui, sudaužyti namuose visus indus. Patyrusiam stresą Avinui nevertėtų užsisklęsti tarp keturių sienų. Jam reikia veiklos, judėjimo, fizinio krūvio, galima imtis bet kokio fizinio darbo. Rekomenduojama pabėgioti, paprakaituoti sporto salėje su treniruokliais. Jokiu būdu negalima susinervinus sėsti prie vairo – Avinui tai labai rizikinga.

Avinas turi pasirūpinti savo bioenergetika. Gimusių po šiuo ženklu žmonių šiek tiek sulinkusi nugara, nuleisti pečiai, palenkta galva. Bioenergetikos pratimais pakraunamos įtemptos raumenų grupės, jos atsipalaiduoja ir tampa lengviau kvėpuoti.

Keliaudami su šio ženklo žmonėmis, jau nuo pirmųjų akimirkų pastebėsite jų trykštančią energiją ir veržlumą. Jie labai pakelia nuotaiką, kuomet kitus jau būna apėmęs kelionės nuovargis. Avinai retai kada paklauso patarimo. Jeigu jie turi tikslą kur nors nuvykti – vargu ar pasiseks atkalbėti. Avinams ilgesnis buvimas vienoje vietoje sunkiai pakenčiamas. Jiems nuolat reikia įspūdžių, informacijos, naujų pažinčių. Šio ženklo žmonėms dažnai tenka lankytis užsienyje, ir tai pakeičia jų įvaizdį, sustiprina autoritetą. Be to, tokios kelionės sustiprina Avino žinias ir turi įtakos jo profesiniai veiklai. Trokšdami patirti kelionių džiaugsmą ir tikrą malonumą, Avinai turėtų stengtis prieš kelionę nejusti pasiruošimo streso. Priešingu atveju, tai kelioms dienoms gali garantuoti galvos skausmą ir padidėjusį jautrumą. Paklausykite Avino patarimų, kai planuojate vaikų išvykas.

Atostogų metu Avinui reikėtų nors kartą nukeliauti į dykumą, aplankyti aukštų kalnų vietoves ar kitas nederlingas apylinkes. Tinkamos valstybės šios: Vokietija, pirmiausiai Švabija, Palestina, Japonija ir Anglija.

Suderinamumas

Avinas ir Avinas
Avinas ir Jautis
Avinas ir Dvyniai
Avinas ir Vėžys
Avinas ir Liūtas
Avinas ir Mergelė
Avinas ir Svarstyklės
Avinas ir Skorpionas
Avinas ir Šaulys
Avinas ir Ožiaragis
Avinas ir Vandenis
Avinas ir Žuvys

139 komentarai (-ų) temoje “Avinas”

 1. Laima sako:

  labai panasu i mane… Yra siek tiek netikslumu, bet dag kas ir tinka…

 2. Indre sako:

  skaitau ir atrodo, kad būtų parašyta man. : DD
  noras kurti, mylėti…
  karštakošis Avinas atsileidžia taip pat greitai, kaip ir užsiplieskė. Bėda tik, kad aplinkiniai, o ypač vandens ženklai, taip greitai visko nepamiršta.
  Be to jis nėra punktualus, nes jam nuolat trūksta laiko.
  Viskas žiauriai tinka!!

 3. Juste sako:

  Tiesa sakant dauguma man tai tikrai tinka ir atspindi mane.

 4. Giedre sako:

  Grynai as ;DDD

 5. tinax sako:

  aisku kazkiek tai atitiko mane, bet as nesu garbetroska, valios beveik neturiu, nemoku pasakyti ne, bet daznai nirstu jei kas nepavyksta, o dazniausiai bunu rami ir mano charakteris daugiau panasesnis i zuvies negui avino… kadangi turejau gimti kovo 8, bet kazkas atsitiko ir gimiau balandzio 6…

 6. andze sako:

  tesiog parasyta man :)

 7. Skaiste sako:

  kaip pirstu i aki :) panasei viskas atitinka :)

 8. valdas sako:

  NU sveiki visu horoskopu myletojai ir Avinai :) as ir is ju bet galiu jau pasakyti kaip sis tekstas mus atspindi , cia kur raso ,,tikrai kaip as ” tai juk bulshetas ir mes tai zinom :)))) o jus paklauskit savo antru pusiu ar tai tiesa ir jie pasakys , nes kiek zinau kaip ir as , mes viska sakom okey ir tai mums viskas tinka , bet kaip is tikro kas mes tokie per gyvunai tie avinai :))) reikia paprasyti redaktoriaus, kad isleistu nauja tekstuka kuris tikrai mus visus AVINUS atspindetu vot tep :)

 9. Donata sako:

  Man viskas tiko, isskyrus apie punktualuma. Nekenciu kai veluoja kas nors ir pati beveik niekada neveluoju. Jau geriau ateinu daug anksciau.

 10. Akvilė sako:

  Visa tiesa apie mane 😀 Buvo keletas netikslumų, bet pagrinde viskas atitiko :)

 11. Juste sako:

  Nerealiai viskas atitinka tikrai cia apie mane esu labai uzsispyrusi ir galiu siekti belenkokio tikslo bet ji pradejusi noriu uzbaigti 😀 nerealiai pradejau dometis horoskopais vien del sito aprasymo 😀

 12. agne sako:

  viskas tinka, taip mes esam verzlus, skubantys, nespejantys, uzsispyre ir t.t;) is nuobodulio tikrai kvailystes kreciu;DD

 13. Milda sako:

  Tikru tikriause tiesa :DD

 14. ღEwaღ sako:

  Viskas kuo puikiausiai man tinka ;D apsigimes lyderis! tj as!! 😀 o apie tj kad greit suyksta o dar greiciau atleidzia irgi visiska tiesa ;D Atrodo kad tiesiog manes isklausinejo ir aprase mane ;D~* puiku ;)*

 15. Aisha sako:

  Aš..:DD viskas atitinka mane ;pp įdomu dar šeip paskaityr apie santykius su kitais horoskopo ženklais 😉 Avinui ypač tinka lūtas, daug kas gali tai patvirtint :) Avinas su avinas su avinu dažnai pykstasi.. :) O su liūtu atvirkščiai, visi santykiai yra nuostabūs, paremti meile, aistra, romantiškumu, atvirumu :) Iš patirties sakau 😀

 16. Eglė sako:

  Kaip akis i aki,grinai viskas apie mane,na kaip viska zinotu apie mane,;DDD

 17. Tomas sako:

  Atitinka tik kokia 25% . Dauguma aprašytų savybių ir charakterio bruožų , asmeniškai man, tikrai neatitinka . Bet visiems ir negali tiki :)

 18. siemka sako:

  tikra tiesa! kai mirstu is nuobodulio rasau eiles 😀 nekenciu rutinos, myliu laisve.. atvirai sakant esu klaustrofobike… seni draugai manes nekente nes sakiau viska tiesiai sviesiai, esu ziauri kritike!!! bet yra dalykas tas, kad manes niekas nesupranta… peikia uz atviruma… buti avinu ir gerai ir blogai… nepazystu ne vieno avino, tik save. keisti ir idomus zmones mes avinai 😀

 19. siemka sako:

  poscriptum… mano giminaiciams as skystas , neapsisprendes ir nezinantis ko noriu, bei neryztingas zmogus…

 20. balerina sako:

  na sorry, kai kas tinka, bet daug kas ir netinka… O, paskaiciusi kitu zenklu aprasymus, galiu prisitaikyti lygiai tiek pat…. neitikino..

 21. Vytautas sako:

  grynai as.skaiciau ir galvoju kaip taip tiksliai galejo apibudint.per paskutine savaite patyriau visus jausmus ir savybes kurios cia paminetos.uzsispyrimias energija inirsis.gerai psichai istyre…..

 22. avinuke sako:

  viskas tinka, tik nesutinku su teiginiu del punktualumo, visad ateinu anksciau nei kas kitas ir megstu kai kiti neveluoja, kadangi avinukai esame labai nekantrus :)) del vandens zenklu tikra teisybe, turiu drauga skorpiona, na nors nusisauk – prisimena tokias smulkmenas kurias jau seniai atrodo esu palaidojusi, ir tai labai vargina, nes mes megstame gyventi sia diena o ne praeitimi..

 23. evelina sako:

  galimma pasakyti kad parasyta specialiai man……

 24. Gintare sako:

  tikrai nesu iskalbinga, o siaip tai avinai dar ir pasiputeliai dauguma matote save tokius kokius aprase – tobulybes. patikekit jums daug kas cia netinka.

 25. Dovilėė sako:

  Na beveik viskas atitinka ;DD

 26. Inta sako:

  taip, tai AS 😀 tikrai as :)

 27. avinukas angeliukas sako:

  ledas, na kartais biski geda prisipazint, kad tiesa, ypac, kad ne viska iki galo padaro. bet toks jau tas avinas – mylimas visu 😀

 28. Zana sako:

  Kiek daug panasiu zmoniu. :-) Na, bet as irgi tipiskas avinas artimieji tai patvirtina. Nepataisoma optimiste, su pasitaikanciais despotizmo ir pykcio priepuoliais(tikrai tada, kai nera ka veikti). Visko imuosi kas nauja be jokios baimes, bet dazniausiai uzbaigti pritruksta vieno zingsnio.. Atrodom pasipute, tiems kas nepazista. Daug turiu draugu gimusiu po siuo zenklu.Visiems aprasytos savybes tinka.Bei avinai neaprasomi kaip tobulybes. Gal veikiau priesingai. Bet tokie jau esam :-)

 29. Edita sako:

  Man patinka mano zodiakas ;DD
  Tai geri zmogeliukai…Is tiesu labai daug tiesos cia parasyta,kai kas netiksu , bet is dalies viskas atitinka ;]

 30. kity sako:

  gaila, kad avinas yra netinkamas partneris vėžiui :(

 31. mmm sako:

  Gaila, kad netinka oziaragiui, vienas avinukas man taip patinka, bet su savo staciokiskumu,atvirumu daznai lieku iskaudinta. Kas parasyta, labai atitinka ji.

 32. Bomber sako:

  Kad ir kiek norėčiau, bet manęs visiškai neatitinka, vietomis netgi visiškai priešingai aprašyta negu koks aš esu.. Gal šitas horoskopas tik merginoms(teigiamų komentarų dauguma merginos)?

 33. Eimutis sako:

  Žodžiu aš vaikinas 17 metu ir tykiu ka če rašo ištiesu tykiu ir gerbiu,tuos kurie sukure visa tai;)

 34. lina sako:

  tikrai viskas atitinka ir man ir vyrui………..

 35. Aurika sako:

  Tinkami partneriai: Liūtas, Avinas, Jautis, Šaulys, Vandenis, Žuvys.
  Visiškai nesutariu su Liūtu ir su antru Avinu… Tiesiog neįmanoma bendrauti…

 36. Alexsytea sako:

  wiskas taip tinka wiskas tiesiog pritaikita man!!!

 37. sandra sako:

  esu labai puanktuali! visada ateinu anksciau, labai nemegstu veluoti, tada jauciuosi blogai, tai , va niekada neveluoju, geriau pusvalandy anksciau ateisiu, bet ne veluosiu!

 38. justinas sako:

  smagu kad daug kas atitinka,pagal mane,tik viena vieta neatitinka-kad avinai nepunktalus:///,kaip tik manau punktuoliausi,bet jau as:)

 39. LS999 sako:

  Siaip tikrai neblogai aprasyta,ir man viskas tinka nuo panos liutes iki tos rutinos nekentimo,nezinau kaip kitus avinus,bet mane tiesiog varo is proto rutina,ir buvus drauge liute;D,tas su lyderiu,tai manau kad visi juo nori but ir cia ne nuo zenklo priklauso,siaip avinu but kartu ir tinka,o vietom ir nervuoja,noretusi kaip ka praleist pro pirstus bet man taip nesigauna,tai tiek apie zmogu gimusi su avino zodijaku;)

 40. vaidas sako:

  Kaip vaikinas as irgi labai punktualus 😀 keista, bet kaip ir daugelis sake nemegstu veluoti ir kai kiti veluoja :)

 41. Mantas sako:

  atrodo tarsi cia butu aprasymas apie mane. :)

 42. Gabriele sako:

  Istikruju buvo gana didele dalis tiesos,bet buta ir netikslumu :)

 43. Egliukas sako:

  Ištikro nepasižymiu punktualumu ir panašiais dalykais kaip neužbaigiu ko pradėjusi….bet esu charizmatiška visuomet su manimi linksma ir pan.
  Beveik tiksliai apibūdintas zodiakas…ištikro net antradienis yra teisybė kad ta diena yra sėkmingiausia… :)

 44. Paulina sako:

  mes visi tokie panasus kas gime balandi viskas cia apibudina mane. as venitele klaseje esu sazininga, neizdodanti kito paslapciu, dar daznai esu nekantri kaip cia ir parasyta tarsi tai paimtas is manes interviu. is kur jie tiek zinu jie turbut magai;)

 45. dovile sako:

  nesamone;DDD bet daug kas atitinka o man nepatinak tie netinkami partnerei;DD nes tik su tokiai horoskopai zmones pazystu ir lb gerai sutariu;]

 46. vaida sako:

  Pagrindinius faktus apie savo savybes, jau zinojau, save, tai cia tik primine :))) siaip pastebejau, kad AVINUS jau pradedu pazint is pirmu pazinties akimirku :) ir skiriasi kovo ir balandzio men avinai :)))
  Kovo men tai tikrai labiau “koviniai” :D, o balandzio menesio – siek tiek ramesnio budo :)) gal ir netiesa cia, bet patikrinau jau per keliolika zmoniu 😀

 47. agne sako:

  viskas tarytum man, man taip pogi patinka kurti ir taip toliau.. 😀 blem,geras ;)))

 48. jurgita sako:

  as soke:-) Kas apie mane cia parase:-D ??

 49. avinas sako:

  tiesiai i desimtuka 😉

 50. Eglute sako:

  Net nesitykejau kad viskas gai but tiesa :) cia uztenka toki aprasyma paskaityt ir mane kaipnulpta jaupazystatnes viskas tiesiog idealiai atitinka

 51. Denas sako:

  Krc 😀 cia apie mane kazkur 80% teisos, o gal net ir 90% :)

 52. Juste sako:

  Mano horoskopo zenklas svarstykles, o vaikino avinas, kiek zinau jie tarpusavy nelabai. Nors mes visai gerai sutariam, tik kazkaip prisiskaiciau ir nezinau atsizvelkt i tai ar ne.

 53. Evaldas sako:

  Viskas tinka išskyrus punktualuma.

 54. Indrė sako:

  Viskas atitinka mane. Ir net dėl vandens ženklų, mano geriausia draugė žuvis. Tai kai pasišakoju reikia ilgokai laukti kol nusiramins. :)

 55. Erika sako:

  Super,tiesiog viskas apie mane parašyta. ;))

 56. Dima sako:

  Net menkiausias zodys turi tiesos.
  Lyg kokia autobiografija 😀

 57. raminta sako:

  man tai cia viskas atitika

 58. zyga sako:

  seip atrodo kad merginom avim sis aprasymas labiau tinka… man asmeniskai kaip vyrui yra nemazai neatitikimu nu jau 100% tikrai nemegstu vadauvaut…

 59. Živile sako:

  Na man taip pat daug atitinka, bet nesu labai didele karstakose, neveluoju ir veluojanciu nemegstu.;) Nemegstu labai rutinos, galvoti ka atsakyti visad sakau kas sauna i galva 😀

 60. Mantas sako:

  siaip as netikiu sitais dalykajs bet sitas tekstas atitinka mane. Supikstu labai greitai bet ir atleidu taip pat

 61. astute sako:

  man patinka sis zodiako zeklas nes as esu ji

 62. Justute sako:

  AS esu liutas ir su avinu begalo gerai sutariu bei veziu 😉

 63. V.I.P. sako:

  Beveik mano kopija,bet yra truputi netikslumu;D

 64. Lijana sako:

  Smagu kai apie mus, avinus zino daug 😀

 65. Ginte sako:

  Viskas apie mane tik apie tuos partnerius tai nesutapo as labai gerai sutariu su vezeis ir ozerageis

 66. Mantas sako:

  Na čia geras. Labai daug kas atitinka. Beveik viskas. :]

 67. sako:

  110% tiesa, tik va raudona su spalva tj priklauso nuo nuotaikos ;D

 68. Kriste sako:

  Kai kur tai gražiai prikurta, o kai kur tiksliai apie mane.

 69. Simona sako:

  *blyn kokia tiesa apie laiko trukuma :) nes amzinai per renginius laiko neturiu :) ir apie lyderavima gryna tiesa

 70. Viltė sako:

  Viskas apie mane 😀

 71. sako:

  …na pasakiškai atitinka:)ačiū

 72. bla bla sako:

  beveik viskas tinka, išskyrus, kad aš baisiai nesutariu su liūtais 😀 o su vėžiais kaip tik labai gerai sutariu, o avinu šeip pažįstu nemažai ir mes visi panašūs 😀

 73. Avinė sako:

  O man daug kas netinka. Mėgstu rutiną, taisykles, pastovumą, nesu lyderė, nesu optimistė, nemėgstu rizikuoti, esu punktuali. Dar nesutariu su Liūtais visai (dauguma pernelyg pasitiki savimi). Tiesa tik, kad visada sakau, ką galvoju ir kad greitai supykstu, bet greitai pamirštu. Na, ir draugės/draugai mano beveik visi yra Vandeniai arba Šauliai (tai čia irgi atitinka).

 74. donatas sako:

  kaip man, tik laukiu kol manes atsiprasys o atsiprsyti nelabai moku nors ir nieku. bet igirstu atsiprasau ir man daugiau nebereikia kitu zodziu.

 75. avinas sako:

  nezinau kaip kitiem, bet man asmeniskai atitinka beweik viskas. Nemoku pralaimeti, geriau jau sukciausiu, bet busiu pirmas. Sakau viska ka galvoju ir uz tai tikrai tenka kenteti :P. Ir niekam nepatraciau tureti priesa “avina” sulaukus progas mes kertam kaip sakalai, ir bentt jau as nepamirstu man padaryto blogo.

 76. monika sako:

  viskas panasu bet raudonos avietines ar panasios spalvos pakesti negaliu!!!! 😀

 77. Liole sako:

  Viskas daugiau ar maziau taip ir yra…
  Pvz: is nuobudulio kai prsisimastau veiklos po kurios kartais norisi verkti,kartais juoktis…
  Myliu laisve…bwt noeiu demesio…
  Man sunkiausia gyventi ne su kitu zmogumi o paciai su savimi!

 78. Dole ;Pp sako:

  Viskas atitiko, išskyrus tai, kad labai gerai bendrauju su ožiaragiu ir svarstyklėmis, nei čia parašyta ;Pp Keista matyt tiek daug avinų vienoj vietoj ;DD

 79. As(panele) sako:

  Na as esu avinas, bet nevisada avinai nenustygstantys vietoje, neramus ir pan. sugebam ir vienoje vietoje pasideti, ir zmones suprantame, esam geri zmones nors kartais per daug uzsidegam. o su ozeragiu man sunku tikrai…

 80. Quote Remortgage sako:

  nezinau kaip kitiem, bet man asmeniskai atitinka beweik viskas. Nemoku pralaimeti, geriau jau sukciausiu, bet busiu pirmas. Sakau viska ka galvoju ir uz tai tikrai tenka kenteti . Ir niekam nepatraciau tureti priesa avina; sulaukus progas mes kertam kaip sakalai, ir bentt jau as nepamirstu man padaryto blogo.

 81. Gintare sako:

  Viskas apie mane , noras kurti, mylėti, o kartais ir griauti – tiesiog beribis. Tik tai blogai tai, kad neparašyta jog man tinka mergelė . :DDD

 82. Deimante sako:

  Esu aš avinas. Bet absoliučiai neatitinku, tai kas čia prirašyta apie avinus.

 83. Agne sako:

  Daug teisybes apie mane bet kaikur visai nepanasu i mane.

 84. Indrė sako:

  Na tiesa viskas! Nuo pirmo iki paskutinio žodžio.Hm ir kaip matau, neveltui su ožiaragiu man nelabai sekas, o vandenis arčiau širdies…

 85. loretukė sako:

  dėl punktualumo – esu labai punktuali ir nemėgstu vėluojančių. Buvau susituokusi su liūtu – tai buvo tragedija. Liūtai labai netvarkingi ir daug “pilsto iš tuščio į kiaurą” ko irgi nepakenčiu.
  O šiaip daug tiesos, esu ypač kūrybinga ir veikli, mėgstu vadovauti. Su manimi sunku tinginiams…

 86. side sako:

  tinka 99% net nustebau kad taip tiksliai. :)

 87. emilija sako:

  vau;) idealiu toc toc kaip as:D as apsalus iki siol netikeja… 100 procentinis tikslumas :)

 88. Edgaras sako:

  Esu Avinas gimęs kovo 21dieną. Paskaitęs apie žuvis ir apie avinus. Supratau, kad turiu ir avino ir žuvies savybių. Kodėl taip yra gal kas nors žinote??

 89. Šarūnas sako:

  Aš taip, pat kaip loretukė nemėgstu vėluoti ir vėluojančių, jei veluoju, pradedu nervintis. Gal esu kažkiek mažiau iniciatyvus, bet visa kita puikiai tinka. Gimęs balandžio 15 d.

 90. Justina sako:

  Taaip,..keisti ir idomus mes Avinai..rutina mus zudo,bet sugebame ir vienoje vietoje pasedeti,ir suprasti kita zmogu,ir mylimi visu,tik..pavyduoliai bando mums pakenkti..Mes megstame gyventi sia diena ir praejusiu smulkmenu neprisimename(ne taip kaip Skorpionai)nors ir palaiko staciokiskumu-visada esam atviri,saziningi ir sakome ka galvojeme… Esu gimusi balandzio 19d

 91. Karolis sako:

  Tiesiog kaip is mano gyvenimo knygos viskas labai tyksliai.

 92. Mindaugas sako:

  Gimusiems 20 visiskai netinka, mes su sunum abu avinai 20 gime,na tai ziauru yra:))

 93. Samanta sako:

  ” Nuogai nurengė “

 94. sss sako:

  nors pati esu avinas, bet nemegstu kitu avinu, nes nervina kad jie nenusileidzia man ;DDD

 95. Tatjana sako:

  Tikra tiesa parašyta. Na vis tik horoskopai dažniausiai rašo tiesą. kartais galvoji, kad mus gyvenimas užkodavo ir kiekvienam paskyrė savo likimą.

 96. baranas sako:

  kaip juokinga pataikyti i desimtuka su megiamomis valstybemis,nepagaunu kampo kaip surenkami tokie duomenys:)
  horoskopais is principo netikiu,bet charakteriais sunku abejoti

 97. Edvinas sako:

  Avinai ir nera garbetroskos, 99% tai as

 98. IamF.ckingCrazy sako:

  Jau nebeprisimenu kada, matyt senokai…perskaičiau savo horoskopą- mane jis labai nuliūdino…Juokingiausia, jog kai perskaitau iš anksto, viskas praktiškai atsitinka priešingai, o kai perskaitau veliau…sutapimas 70%. Ir taip kartojos visą mano jaunystę ir pauglyste… Motina sako: ,,Nori paskaitysiu tavo horoskopą…”. Atsakydavau Taip, tačiau kai įsitikinau, jog tame yra 70% tiesos- pradėjau atsakyti NE. Ir kaip jau kažkas minėjo, iš principo netikėjau ir netikiu ir netikėsiu ir net nenoriu tikėti ir…ir…Manau kiekvienas žmogus yra savo charakterio ir gyvenimo kalvis…Turėdamas smegenys gali daiktus ,,judinti“ prie jų neprisiliesdamas ir pan. Tuo labiau valdyti save. Tačiau ką be sakytum, nors tu pasikark po velniu, bet horoskopas atitinka visus avinus. Ir kitų horoskopai idealūs. Nenoriu tikėti, ir remiuosti tuom, jog kiekvienas buvome pradėtas savo tėvų, tam tikrų metų periodų. Nežemiškos jėgos, tiksliau žemiškos jėgos, tame tarpe ir kosminės jėgos atitinkamai mus veikė pradedant nuo kiaušinėlio apvaisinimo iki dabar ir veiks vėliau. Bet esminis jų veikimas pasižymi mūsų gylioje jaunystėje. Ir pilnai įmanoma, jog kada nors nustoja ir/arba… Tokiu būdų susiformavo charakterio bruožai (tai primityvus paaiškinimas), bet jis man suteikia vilčių, jog neesu toks koks esu ir galiu pasikeisti. Aš noriu valdyti save pats, o ne būti valdomas horoskopu ar žvaigždėmis ar kitais dalykais ir pan. Nužudyk manę, jei iki mirties netapsiu tryliktuoju horoskopo ženklu.

 99. Ramunė sako:

  Nors dažnai atitinka horoskopai mane, bet šitas ABSOLIUČIAI NE. Skaitau ir atrodo, kad ne ten pataikiau. Pasijutau priešinga savo zodiako ženklui.

 100. Neda. sako:

  Atitinka viskas beveik, tik keletas netikslumų, net tie galvos skausmai, man skauda į savaitę pokelis akrtus, taip nesveikai viskas ;D

 101. Tomasas sako:

  Viskas tiksliai atitiko, iskyrus mano skaiciu. Tuo ir nusivyliau siek tiek . Bet savybes apibudino tiksliai.

 102. avine2 sako:

  as pritariu avinei, man mazai kas atitinka, nesu lydere, esu punktuali, megstu daryti viska is eiles ir nepabaigto darbo nepalieku. tiesiog nekenciu liutu, nes jie per dideli pasiputeliai, nematantys nieko isskyrus savo bambos. yra to impulsyvumo bet proto ribose, niekada nekeliu kazkokiu scenu, mano draugu yra zuvu ir oziaragiu, su kuriais tureciau nesutarti. manau, dauguma cia per daug isivaizduoja esantys kazkokie ypatingi.
  p.s. labai juokingai nuskambejo to vyruko komentaras apie tai, kad geriau netureti prieso avino. nu cia vaikiska.

 103. Monika sako:

  O jei Avinas mąsto, kyla pavojus, jog impulsyvumas pakenks jo paties planams. Todėl dažniausiai Avinas visuomet eina ten, kur veda staigiai į galvą šovusi mintis (beje, nuolat besikeičianti), ilgai neklausinėdamas savęs, kur ir kodėl.

  Va va. Mano stilius 😀 LABAI panasu i mane. Kadangi as vadovaujuos taisykle “Pirma daryk, poto galvok”

 104. fausta sako:

  tai tiesa sutampa ,as tai turiu atgamtiniu sugebejimu nuspeti ateiti

 105. kazkas sako:

  niekas netinka:D taip isejo kad gimiau paskute avino diena, turbut esu labiau jautis nei avinas:) arba abu vienu metu:D

 106. policc sako:

  idealiai atitinka sis aprasymas mane, ir busima mano profesija atitinka – policininke :)

 107. Doesn't care sako:

  Avinai yra labai bjaurūs žmonės, Turiu omenyje horoskopai nerašys taip,bet sakau iš patirtie “Aš aš aš aš aš aš aš aš” Daugiau nieko nemoka . Turi tokia pat mašina kaip ir draugas vistiek jo geresne mat.Meluoja nesveikai tikrai labai meluoja žmonėm ypač nesupranta kitų žmonių atrodo ,jog jie būtu pagrindas. Pvž žmogus imeta tritaški ahhha nieko gero pats imeta jau toki isijautęs . Galvoja moteris nori tipo ,jog jis vaidintu prieš draugus.. Jis turi pirma jas suprast . Avinai yra Avinai tokie bjaurūs žmonės turiu drauga 20 metu pažystu beveik kiekvieną diena susipykdavau,o aš vėžys jautrus ir t.t labai užjautentis gerai elgiuos su visais tai laikiau nervus,Bet kai man nervai baigdavaus mesdavau viska sakydavau visaip iš nervintu .Nervina nesiginčikit užtarkit ir px nes nepasibaigs ginčas nu pvz
  Jis sakytu 70km iki kauno ane o iš tikrūjų 60
  Tai geriau nepradėk ginčitis..

 108. to doesnt care sako:

  nereikia pilti purvo ant kitu, pvz mane irgi uzknisa veziu jautrumas, ta jusu amzina melancholija, uzsiparinimas del nk, kad blynai su vysniomis o ne su obouliais :DDD pati paminejai, kad esi jautri, nemanai, kad tas jautrumas perdetas ir reiketu pasieskoti problemos savyje.

 109. Liepa sako:

  Viskas labai aiškiai parašyta tuo pačiu sužinojau apie savo zodiako ženklą aviną

 110. Utopija sako:

  Kaip gera, kad aš Avinas!! : D Varomasis motyvas mano zodiakas man pačiai 😀

 111. Giedrė sako:

  Pritariu “doesnt care”-avinai- labai dideli egoistai ir labai konfliktiski žmones!

 112. Edgaras sako:

  Tai įdomu. Aš esu ir toks džiaugsmas – “Siela mano švyti – kam gi tai matyti? Tu gali tylėti – nieko nesakyti…” :)

 113. Tomas sako:

  viskas lb tiksliai aprasyta. Avinai jauciu vieni is idomiausiu zodijako zenklu na dar liutai. Su jais niekada nebus liudna. :)

 114. Ramstein sako:

  svarbiausia uzduotis kievienam po Avino zenklu gimusiam -visapusiskai subresti ir pastoviai neieskoti susizavejimo zvilgsniu kituose.

 115. kestas sako:

  Atrodo kad butu parasyta man,blogiausia kad kiti zmones nesupranta kad yra silpnesni uz avynus:)arba nenori pripazinti:)

 116. žilvinas sako:

  visiska tiesa;)

 117. Vilmante sako:

  Na daug tikrai tiesos. Labai pritariu del aktyvumo, sunku but vienoj vietoj avinam 😀

 118. Tautvydas sako:

  100% as nenustygstu vietoja reikai visda veiksmo sportas mano varikliukas 😀

 119. Viktorija sako:

  Sveiki,
  taip tiksliai aprasyta,viskas tinka, tik yra dar vienas bruozas! nezynau kaip jums kitiems Avinams ,bet jei reikia kam nors paaiskinti ar pasakyti kas tau nepatinka tame zmoguje!! as niekada ne ieskau graziu ir ilgu zodziu,kad neizeisti zmogaus nemoku! :)) as isreziu tiesiai ir trumpai ir dazniausiai zmones pyksta ,nirsta!! nes nemegstu eiti aplinkui!! Kaip mano Tevas pasake , kad as visada einu per siena,ne ,kad graziai apeiti neizeidziant zmoniu. As kaip Avinas nepasizymiu Kantrumu!!!! Jei sauna i galva , tai reikia padaryti dabar ir iskarto!!!

 120. Viktorija sako:

  labai panasu i mane nors esu avinas bet labai gerai pasako mano charakteri

 121. nijole sako:

  viskas atitinka,tik gyvenu su avinu ir pati esu avinas,bet kartais pasibadom, tai rodos naturalu.

 122. mindaugas sako:

  Esu mindaugas is kelmes mano zodijiako zenklas yra avinas viskas yra tiesa as matau ateijti.:-)viska matau kaip vizijoje ir viskas kaskada ivyksta.:-)

 123. Raimundas sako:

  viskas tiesa.man taip pat tinka…

 124. Rolis sako:

  nu tiesos daug, bet apie salis totaliai prasauta, vokietija, anglija, svedija? WTF…jura, karstis, judesys, vat kas avinams patinka!!!

 125. Avinelis sako:

  Beveik 100 % atitinka , netgi valstybes atitinka, Vistiek yra kazkas tokio

 126. Ievute sako:

  Tikrai daug kas atitinka :)

 127. Linas2140 sako:

  Viskas kas cia parasyta atitinka man, skaitau ir galvoju, kad apie mane parasyta 😀 Domiuosi automobiliais, todel pas mane visada GAZAS – DUGNAS, kitaip avinukui vazineti tiesiog neydomu 😀

 128. lora sako:

  sveiki,skaitau ir linksma, tai lyg apie mane ,matyt iš tiesų mes panašūs netgi keliones kalnus tikrai beprotiškai myliu.Netiesa,kad egoistai,konfliktiški- mes mėgstam tiesą ir kartais pasibadyti reikia,mes daug kuo pranašesesni už kitus…

 129. nijole sako:

  atitinka viskas.aš tikiu horoskopais todėl jie ir pildosi.

 130. Alexas sako:

  Kai gerumo beveik viskas apie mane :O

 131. giedrius sako:

  tai tiesa,ir tegul kas nors pasako kad mes netokie

 132. Valentinas sako:

  Viskas grynai apie mane 😀

 133. Samantha sako:

  tikrai grina as

 134. beeeee.. :D sako:

  apie suderinamumus:kas liecia draugystes,tai su Sauliais patys geriausi santykiai ,bet su liutais tai treciame sakinyje nebera ka kalbeti…su dvyniais idomiau aisku.Del avino konkretumo,kazkaip nemegstama eiti kazkur per aplinkui..tiesiai prie reikalo 😀

 135. avyte sako:

  na yra racijos yra racijos… :)

 136. Diana sako:

  Sveikinu visus AVINUS su gimimo diena !Puikus zenklas

 137. E sako:

  Nors esu žuvis, bet kažkaip labiau i aviną charakteris. esu užsispyrus, labai nepastovaus būdo, viskas labai greitai atsibosta.aš nelinkusi nusilesti. gimiau kovo 14 dieną.

 138. miroslavas sako:

  Sveiki visi sio puslapio lankitojai.Noriu pasakyti kad esu dvynis gimiau pirma dekana,numerologinis skaicius 1 planeta pagal gimimo metus menulis.O pagrindinis mano valdovas yra merkurijus,uzeikite i planetos ir paskaitykit apie saule menuli ir merkuriju tai mano planetos.moku astrologija pseudomoksla sio mokslo ismokau pats individualiai ir kam idomu galiu tai patvirtinti ir pamatysit koki turiu prota.taip dar zmogaus energetine sistema mokausi,mokausi ja aktyvoti ir panasei kas nezino kas yra zmogaus energetine sistema tai tai yra ciakros. taipogi parenku akmenys pagal astrologija.planetos tinkamas akmuo veikia efektyviau ir tai galiu padaryti nebrangiai.Laukiu jusu zinuciu kas kreipsis pas mane tas liks patenkintas.kas netiki nerasikit.mano pastas xlop42k@gmail.com

 139. Anonimas sako:

  Cia viskas beveik viskas apie mane… Gal cia kokia apklausa padare man o as pamirsau.. Nu zdz fainai.

Palikite komentarą

(c) 2016 Horoskopai.lt - dienos, savaitės, mėnesio, metų horoskopai.
 
simple application letter for employment dissertation editing help custom thesis papers personal essay for scholarship application resume writing for high school students