Zodiako totemai ir antitotemai

Tiriant žmogaus asmenybę Avestos astrologijoje daug dėmesio skiriama totemams, nes šie, būdami tarpinė „Den“ energija, leidžia įsikūnyti vienokioms ar kitokioms savybėms. Pagal Zoroastrizmą, totemas sieja vyrišką „Jan“ ir moterišką „In“ energijas, dvasią ir materiją, Dievą ar Šėtoną ir žmogų. Beje, tokia „Den“ laidininke žmogaus gyvenime laikoma siela. Totemas būtų lyg savotiška sielos išraiška. Šiame pasaulyje gimstame per totemą. Dažnai savo toteminį gyvūną regi vaikai – jie dar nepamiršo savo atėjimo – žmonės, atsidūrę tarp gyvybės ir mirties, įsimylėjusieji, kai jų jausmai tampa absoliutūs. Kadangi totemui tenka rezonatoriaus vaidmuo, galima mėginti keisti savo būdo bruožus, likimą. Kuo esame labiau panašūs į toteminį gyvūną, tuo mumyse ryškesnės šviesiosios jėgos. Antitotemų bruožai liudytų degradavimą, ryšį su tamsiųjų jėgų pasauliu.

Totemų galima turėti daug. Juos lemia gimimo metai, mėnuo, diena, valanda, minutė, planetų padėtis tam tikruose Zodiako laipsniuose. Nebūtinai visi totemai gali pasireikšti. Tačiau manoma, jog žmonės, pasižymintys metų, mėnesio ir dienos totemų savybėmis, yra išskirtiniai. Tokių iš tiesų mažai gimsta. Dažnai viename asmenyje būna susipainioję totemo ir antitotemų bruožai. Didesnis dėmesys padeda tinkamai persiorientuoti. Teigiamą įtaką bei apsaugą mums suteiktų ne tik aktyvi totemo meditacija, kai mintimis ir kūnu (šokiu, garsu) „pasiverčiama“ į tam tikrą gyvį, bet ir pasyvi, kai atsipalaidavus stebimas ar nešiojamas gyvūno atvaizdas. Skiriamos specialios dienos, kai pavyksta lengviausiai susilieti su totemu – tada gaminami, perkami toteminio gyvūno ar paukščio atvaizdai, tada labiausiai sekasi aktyviai medituoti.“

Toteminiai gyvūnai pagal Zodiako ženklus:

Sausio 15 – Vasario 13 – dvikupris kupranugaris (juodas katinas)
Vasario 14 – Kovo 14 – šuo (triušis)
Kovo 15 – Kovo 20 – delfinas (ryklys, murena)
Kovo 21 – Balandžio 19 – ežys (vilkalokis, šakalas, nuodinga gyvatė)
Balandžio 20 – Gegužės 19 – dramblys (slibinas, šikšnosparnis, pelė)
Gegužės 20 – Birželio 18 – auksinis kiškis (žiurkė)
Birželio 19 – Liepos 18 – bebras (nuodingas voras)
Liepos 19 – Rugpjūčio 17 – baltas erelis (musė, tarakonas, skėrys)
Rugpjūčio 18 – Rugsėjo 16 – šernas (krokodilas)
Rugsėjo 17 – Spalio 16 – arklys (rupūžė)
Spalio 17 – Lapkričio 15 – juodvarnis (vandens gyvatė)
Lapkričio 16 – Gruodžio 15 – raudonas gaidys (vanagas)
Gruodžio 16 – Sausio 14 – briedis (blakė)

Sausio 15 – Vasario 13 – Dvikupris kupranugaris

Totemas pagal mėnesį – kupranugaris, antitotemas – juodasis katinas. Vandenio erai prasidėjus 2003 m. ir truks apie 2000 metų, verta pakalbėti būtent apie Vandenius, per kurių ženklą eina priešingi kosminiai srautai – gyvasis ir negyvasis vanduo. Šio pasaulio tvarkos pagrindas yra negyvojo vandens srauto pirmenybė prieš gyvąjį. Esmė tokia, kad pirma seka svajonės, meditacijos, laukimas, tik po to – aktyvus sumanymo įgyvendinimas (piktadarys visada pirma veikia, ir dažnai po to žūva). Vandenio kupranugaris turi dvi kupras – dviems vandens srautams. Vandenio gyvenime kaitaliojasi aktyvūs ir pasyvūs periodai, ko pasekoje kinta žmogaus jausmai, veiksmai, net pažiūros. Dėl to vandeniai laikomi keistuoliais. Kupranugaris, dykumų gyvūnas, laikomas gerų žinių nešėju. Plačiąja prasme, jis turi atverti naujus pasaulius, civilizacijas, kultūras, jis turi būti kantrus, asketiškas, staigios reakcijos. Jei vandenis perdėtai mandagus – atsargiai – gal būt tuoj galantiškai būsite pasiųstas populiariu adresu. Jei vandenis neserga gyvūnų globos liga, žiauriai su jais elgiasi – tai gali būti antitotemas. Vandenis nesiblaško tarp įvairių kompanijų, vakarėlių, tai tik retos oazės kupranugario kelyje per smėlynus. Būdingas atsainus požiūris į pasaulį, bet būtent kupranugaris gabena žmones per dykumas. Išvaizda kaip šventojo iš ikonos – pailgas veidas, gunktelėjusi figūra, aukštai pakilę vyzdžiai su svajingu, rūpestingu žvilgsniu, tai totemiškas vandenio žmogus.

Jei šalia vandenio jaučiatės neramiai, painiojatės, jaučiatės išduoti – tai antitotemas Juodasis katinas. Jis be paliovos meluoja, rezga intrigas, išsisukinėja nuo pareigų. Reikšmingiausia vandeniui kūno dalis – blauzdos. Svarbu kad jų raumenys būtų gerai išsivystę, tuomet labiau seksis gyvenime. Kaulai turi būti smulkūs. Stambūs kaulai byloja apie vienatvę, nesutarimus su artimaisiais, polinkį į pesimizmą. Gerai, jei galva yra maža, kaklas ilgas, rankos – tvirtos ir ilgos, delnai maži ir platūs, pirštai – ilgi, laibi. Nagai turi būti ilgesni už pagalvėles – tuomet patirsite daugiau laisvės ir sėkmės įgyvendindami permainas. Jei jos lipa ant nagų, stigs laisvės, sunkiai pavyks pakeisti likimą. Puiku, jei veidas kiek pailgas, akys – įkypos, arti viena kitos, o antakiai toli vienas nuo kito. Kuo labiau suaugę antakiai, tuo daugiau problemų gresia, tuo mažesnė apsauga. Siaura, ilga nosis geriau. Blogai, jei apatinė lūpa atvipusi ir stora – tai polinkis į homoseksualizmą. Atlėpusios ausys byloja apie karminę laisvę, kurios daugiausiai turi vandeniai. Puiku, jei plaukai yra nepaklusnūs, bet švelnūs, sunkiai šukuojami. Akys švelnios – tai byloja apie draugiškumą, geras permainas, laimingus atsitiktinumus. Žvairos akys byloja apie cinizmą, ištvirkimą. Vandeniui atleistinas polinkis kūprintis, nedidelis stuburo iškrypimas. Ideali vandenio charizmato išvaizda – šventųjų atvaizdai rusiškose ikonose: kiek gunktelėjusios figūros, aukštai pakilę akių vyzdžiai (virš apatinio voko matyti baltymas) ir keistas žvilgsnis – šiltas, rūpestingas, bet tuo pat metu įspėjantis apie atsiribojimą nuo pasaulio, bylojantis apie vidinį susitelkimą. Palankiausia šalis – Rusija, Kanada, Argentina, Sudanas, Etiopija, Jugoslavija.

Vasario 14 – Kovo 14 – Šuo (triušis)

Šuo viską supranta, tik nekalba. Merkurijus, bendravimo, kalbos, logikos planeta yra silpnoje pozicijoje žuvų ženkle, bet labai stiprus Neptūnas, kuris siejamas su iracionalumu, mitine sąmone, religija ir poezija. Žuvys jaučia, supranta, nutuokia. Žmogui yra sunku ką nors suformuluoti, konkrečiai, logiškai pagrįsti ar išsamiai išanalizuoti situaciją, bet gali dviem žodžiais nusakyti dalyko esmę. Tai ne kalba, o poezija, kultas, toks pat kaip kultinis šuns atsidavimas šeimininkui. Tad žuvų charizmos yra visiškai atsidavusios, pasiaukojančios, mokančios iš kart viską suprasti, atskleisti paslaptį, mylėti artimą. Manoma, kad geros žuvys neturi daug kalbėti, nebent turi jus įspėti, juk šuo loja tik pajutęs priešą. Beje, jei jums pažįstamos tylios žuvys pradėjo daug ir greit kalbėti, sukluskite – jis jaučia ką nors negera. Nemėginkite logiškai analizuoti žuvų kalbos – mėginkite tiesiog suvokti bendrą nuotaiką, prasmę. Gilinantis aptiksite įvairių netikslumų, klaidų, kurios tik atbaidys nuo bendravimo, nepaklausysite patarimo, žuvimis reikia tikėti, o ne klausti “kodėl”. Juk šuns neklausiate, kodėl jis loja, o tik paglostote. Žuvis taip pat reikia mylėti besąlygiškai, dėmesingai, tada jums atsivers Didžioji išmintis ir Kosmoso paslaptys. Zoroastričiams šuo buvo ramybės ir tvirtumo simbolis. Tai didysis saugotojas, tiesiog šventuolis. Paskutinių penkių kovo dienų – ašarų, totemas – delfinas. Šiuo metu gimsta pažeidžiami, labai subtilūs, inteligentiški asmenys, išsiskiriantys paslaptingumu, mįslingumu. Jų gyvenimas, nenuspėjamas, nuolat kintantis, kaip ir jie patys. Tai nematoma riba ne tik tarp Zodiako pabaigos ir pradžios, bet ir tarp gyvybės ir mirties, sąmoningos ir nesąmoningos gyvenimo pusės.

Antitotemas – triušis – gašlus, palaidas, kvailas, bukas. Tai žuvys, drumsčiančios vandenį paikais tauškalais, melu ir intrigomis. Jų buvimas kelia nerimą bei neišvengiamą chaosą.

Kovo 15 – Kovo 20 – delfinas (ryklys, murena)

Delfino antitotemas – ryklys arba nuodinga murena, kurie ryja laiką ir sėja mirtį. Įžvelgiami net žiaurumo, rafinuoto sadizmo bruožai, puola iš pasalų, nieko nesigaili. Nepriekaištingas žuvų ženklo atstovas turi pasižymėti apvaliomis formomis, subtiliu sudėjimu. Kampuota figūra byloja apie nepakantumą, šiurkštumą, griežtumą. Rankos ilgos, plaštakos – mažos. Pelenės kojos, aukšta keltis. Didelė koja reiškia polinkį į slaptas intrigas. Oda jautri, švelni, strazdanos – įspėjimas apie melavimą, informacijos painiojimą, pritraukia neigiamą energiją. Blogai, jei švepluoja, mikčioja – polinkis į baimę, stiprios asmenybės vaidinimą. Veidas platokas, bruožai neryškūs, smakras apvalus, neišsikišęs, blogai duobutė – bailumo, tyčiojimosi, kaltinimo kitų už savo ydas požymis. Lūpos didelės, kiek suglebusios, kampučiai truputį nusileidę – nuoširdumo, liūdesio požymis. Nosis maža, apačioje ištysusi lyg anties. Kuprelė byloja apie polinkį į klastą, o galiuko padalijimas į dvi dalis – apie veidmainystę. Kakta plokščia, be gumbų (jie bylotų apie polinkį valdyti, aplinkiniams primetant savo trūkumus). Geriausiai, jei žuvų akys šviesiai rudos. Žalios akys bylotų apie polinkį į alkoholizmą, žydros – gudrumas, dviveidiškumas, vagiliavimas. Juodos akys – paslaptingos, kaip giliavandenių žuvų. Žuvų žmonės retai būna ilgaplaukiai, palankiausia spalva – kaštoniniai arba tamsiai rudi. Garbanoti plaukai – apsaugos, duotos iš aukščiau, praradimas.

Kovo 21 – Balandžio 19 – Ežys (antitotemas – vilkalokis, šakalas, nuodinga gyvatė)

Avino ženklas atveria duris į Zodiako ratą. Senovės persai zaroastriečiai šio ženklo žmones laikė sargybiniais, turinčiais ginti protėvių dvasią, idėjas bei religiją. Avino ženklas siejamas su pasaulio medžiu. Per šio ženklo žmones, apdovanotus charizma (pašaukimas) mus pasiekia protėvių balsas, sužinome jų valią bei gauname apsaugą. Avino charizmato vilna garbanota, auksinė (saulės, džiaugsmo, kūrybos bei vaikų simbolis), jo akys dega lyg žibintai (ugnis byloja apie ženklo stichiją – ugnį). Šis avinas pririštas prie pasaulio medžio, t.y. nelaisvas, priklausomas nuo protėvių bei jų saugomas, jo veiksmai nėra asmeninės valios išraiška. Tikro avino sprendimai turi būti susiję su protėvių valia, aukščiausiais kosmoso įstatymais. Kitas avino totemas yra ežys, turintis tris šimtus šešiasdešimt dyglių – Zodiako rato laipsnių. Įdomus reiškinys: paskutiniame Zodiako ženkle žuvyse ir pirmame avine telpa informacija apie visą Zodiako ratą, tik žuvys viską apibendrina, o avinas suteikia pirminį veiksmo, gyvybės impulsą, protėvių iniciatyvą likusiems vienuolikai Zodiako ženklų pasireikšti bei vykdyti savo užduotį. Avino ženklo žmonėms svarbu gilintis į savo šaknis, protėvių išpažįstamą tikėjimą, atkurti šeimos genealoginį medį, siekti pakartoti geriausia, kas buvo sukurta praeityje. Jei jis turi charizmą, avinas bus automatiškai saugomas nuo protėvių padarytų klaidų (net, jei jis apie jas nieko nežino). Beje, jei avinas dažnai sapnuoja savo mirusius senelius, vadinasi jis yra itin globojamas. Avino charizma taip pat pasireiškia ir kūrybingumu, optimizmu bei karingumu – jis visada pasiryžęs susikauti dėl principų, juos apginti, visiems padeda, tačiau neprašomas nelenda į kitų reikalus. Svarbūs avino bruožai – hierarchijos gerbimas, tradicijų laikymasis bei aiški nuomonė bet kokiu klausimu. Beje, avino charizmą skatina tai, kad jis yra sėjikas: bet kokių grūdų sėjimas – šventas ritualas pirmo Zodiako ženklo žmonėms. Jei avinas yra piktas ir be pagrindo agresyvus, jei neprašomas puola visus mokuti, siekia visiems nurodinėti, kišasi į svetimus reikalus – tai yra antitotemas.

Antitotemas – vilkas. Tai ėriukas vilko kailyje. Jo kalba yra apsimestinai saldi, akys apsiblaususios, balsas įtartinai tylus, apskritai neaišku, apie ką kalba, nieko konkrečiai nežada, neįsipareigoja. Jei toks avinas apsimetėlis yra moteris, jos vyro po vestuvių laukia nemaloni staigmena: švelni būtybė, pajutusi galią, netikėtai tampa tirone. Įdomu tai, kad jeigu toks yra vyras, dažnai jis homoseksualus. Antitotemo bruožai – tradicijų nepaisymas, net jų griovimas, išskirtinis egocentrizmas, melagingas mokytojas, apsišaukėlis. Kūno ženklai: harmoningas kūno sudėjimas. nes genetiniai apsigimimai rodo atitrūkimą nuo protėvių medžio. Ypač svarbus natūralus gimimas (kai motina gimdo be vaistų ar operacijos). Be to geriausia mediniame name. Manoma, kad per medį protėvių vėlės palaimina jauną pumpurėlį sėkmingam gyvenimui. Labai reikšminga avinui galva. Gerai, kai iš profilio panašus į Pusmėnulį, veido bruožai aptakūs. Minkšti plaukai reiškia silpnavališkumą, trūksta kūrybiškumo. Plaukai aukso spalvos (raudonumas, rudumas, pilkumas – Antitotemo požymis). Akių spalva – žalia arba pilka. Žydros akys byloja apie polinkį į iškrypimus. Akių kampučiai turi būti nusileidę, o akys neišsprogusios, o pasislėpusios akiduobėse. Nosis turi būti kiek kumpa, bet ne riesta ar tiesi, turi būti pertvaros įdubimas, tada nebus agresyvumo, piktumo. Antakiai lenkti, nesuaugę – apsaugo save ir šeimą. Netinka antakius pešioti – tai silpnina apsaugą. Ausys gali būti šiek tiek atlėpusios, labai prigludusios byloja apie įtarumą. Avino proporcijose dominuoja krūtine, neturi būti pilvo, o moterų klubai – platūs. Puiku stiprios rankos, ilgi pirštai, nagai dengia pagalvėles. Negerai, jei avinas kuprotas, praplikęs, žvairas, raišas (atleistini tik įgyti, o ne įgimti defektai) ar sugedusiais dantimis. Avinas turi trykšti sveikata, neišsenkama energija bei kūrybingumu.

Balandžio 20 – Gegužės 19 – Dramblys (slibinas, šikšnosparnis, pelė)

Avestos tradicijoje jaučio ženklo žmonės tapatinami su kovinio dramblio totemu, kaip žemės, turtų, šeimos ir tėvynės gynėju. Jaučio kovingumas susijęs ne su agresija, bet su gynimu, apsauga savo tikslo – tai taikos gynėjas. Jaučio valdžios ir dvasios simboliai – ugnis židinyje, krosnyje. Jautis gali daug pasiekti domėdamasis akmenimis, mineralais, įvairiais daiktais, nes jis suvokia negyvos gamtos kalbą, gali šiuos daiktus paveikti (judinti stalą, prie jo neprisilietęs). Taip pat gerai numato ateitį, kuri yra grėsminga jo atžvilgiu ir yra susijusi su ankstyva mirtimi (dažnai per pilnatį po gimtadienio). Jaučio žmonėse lyg aide atsispindi praėjusio aukso amžiaus atspindžiai, susiję su katastrofa, kai į žemę įsiveržė blogis, todėl dažnai vaikystėje jie suserga sunkia liga, patenka į katastrofą, o paskui pasveiksta ir tampa dar stipresniais. Todėl fiziniai trūkumai šio ženklo žmonėms nelaikomi antitoteminiu požymiu. Tad geras jautis turi būti turtų gynėjas bei didintojas, turi mokėti įveikti fizinę negalią (patys jie būna geriausi gydytojai), ir visad būna įsimylėjęs. Tai vaisingumo ženklas, ištikimybės vienai meilei. Paprasti jaučiai gali būti poligamijos išpažintojai. Sunkiai susirgti ar prarasti savo turtus jaučiai nebijo, nes jie atgimsta, kaip ir mitinis Eugadato jautis. Toteminis jautis savo apkūnumu turi prilygti drambliui. Moterys neturi liesėti bei dažytis iki 32 metų, kol įgys didesnę apsaugą, kad nesislėptų tarsi po kauke, kai reikės pagalbos. Didžiausias jaučio uždavinys – įveikti skausmą, nepriteklių, bei džiaugtis savo gyvenimu, meile kitiems.

Antitotemas – drakonas, trigalvis slibinas. Tas, kas vadovaujasi gudrumu, apgaule, klaidina kitus savo įtaka, nieko nekaupia ir nieko neduoda kitiems, kuris apskritai neturi noro gyventi bei valgyti (geras jautis turi daug ir skaniai valgyti), nemyli savo vaikų ir apskritai nesiekia jų turėti, dažniausiai yra veidmainys – tai antitotemas. Kūno ženklai: aukštas ūgis, platokas veidas, didelės, aukštai įstatytos ausys, stambus kaklas, nepilvotas, bet tvirtas liemuo, dailios kojos. Labai svarbu, kad abu didžiojo piršto nareliai būtų vienodi – tuomet jautis bus harmoningas. Vienodo pločio lūpos, putlios, burna didelė. Akys tamsiai mėlynos ar šviesiai rudos, blogai – žalios. Kakta užkritusi ant akių, toks jautis mokės apsiginti, smilkiniai atsikišę – nekils problemų dėl žmonos, valdžios. Plaukai minkšti, paklusnūs, tiesūs bei šviesūs, juodi plaukai bylotų apie negatyvų požiūrį į gyvenimą, polinkį pritraukti blogus žmones bei nelaimes. Oda matinė, rožinė. Moterų krūtinė vidutinio dydžio, bet su dideliai speneliais. Moterų kūnas neraumeningas, pečiai – nestatūs.

Gegužės 20 – Birželio 18 – Auksinis kiškis (Žiurkė)

Toteminis Auksinis kiškis turi dideles apvalias ausis, baltą snukutį ir baltas letenėles. Auksinis kiškis susijęs su Mėnuliu ir simbolizuoja liūdesį. Todėl liūdesys ir melancholija parodo totemo savybių pasireiškimą. Šios savybės yra būtinos kūrybingam žmogui. Didelio pakilimo periodai keičiasi su nuosmukio ir depresijos priepuoliais. Geriausios toteminio kiškio savybės – sugebėjimas atspindėti aukštesnįjį pasaulį, parodyti jį lyg veidrodyje. Kiškiams leista bėgioti įvairiomis kryptimis, jie vikrūs, judrūs, rezonuoja kitų žmonių nuotaikas: visiems bloga, ir jiems bloga. Žmonės, turintys Auksinio kiškio totemo savybių, gali gydyti žodžiu, užsiimti verbaline magija, turi gerą intuiciją, gali prasiskverbti į įvairias paslaptis. Jie gali „suklaidinti” blogį, neleisti jam pasireikšti. Žmogus, gimęs Auksinio kiškio totemo mėnesį, turi būti susižavėjęs, egzaltuotas, greitai orientuotis aplinkoje. Jis nesavanaudiškas, padeda kitiems, gerai gaudosi sudėtingose situacijose, turi aukštą mentalitetą, jam nieko nereikia vien sau. Pakankamai asketiškas, drąsus, sugeba laiku persiorientuoti, pripažinti savo klaidas. Su kiekvienu žmogumi jis gali būti vis kitoks. Jeigu Auksinio kiškio totemo žmogus gyvena teisingai, tai jis gauna aiškiaregystės dovaną. Jo paskirtis – būti Veidrodžiu, būti permatomu kitiems, būti nepažeidžiamu, nepalikti karminių skolų, nesusitapatinti su niekuo.

Auksinio kiškio priešinga pusė – antitotemas – gobši, pikta, klastinga Žiurkė. Jeigu sutinkate melagį, godų, bailų, smulkmenišką kuiteklį, smulkų vagišių ir pletkininką – tai tiesioginės nuorodos į antitotemo savybių pasireiškimą žmoguje, gimusiame šiuo periodu.

Birželio 19 – Liepos 18 – Bebras

Bebras, valantis upę, statantis užtvankas – namelius, yra vėžio ženklo totemas aukščiausiame lygmenyje. Jo didžiausia užduotis – kad vanduo būtų švarus. Kitaip sakant, reikia būti dvasiniam tradicijų (religinių, tautinių, giminės) saugotojui. Įdomu, kad įvairiose tradicijose vanduo siejamas su siela, informacijos apie ją išsaugojimu. Tradicijų išsaugojimas tiesiogiai siejamas su ritualų vykdymu. Vienas svarbiausių bei prasmingiausių ritualų – namo statymas bei tolesnė jo apsauga. Manoma, kad Vėžio ženklo žmonės charizmatai ne tik puikiai įrengia savo namus, bet ir itin gerai atlieka magiškus ritualus, skirtus namams valyti bei saugoti. Tad jei Vėžio namai yra jaukūs, patogūs, jei juose jaučiamasi saugiai, galima būti įsitikinusiam, jog tai – žmogaus, apdovanoto Bebro charizma, būstas. Vėžio ženklo asmuo yra patikimas, pastovus žmogus, kuriuo artimieji gali pasikliauti. Jis puikiai atskiria blogį ir sugeba nuo jo apsaugoti šeimą. Toks žmogus ilgai nesensta, jo siela yra jaunatviška. Taip yra todėl, kad Bebras siejamas su laiko magija – jis savo valdomoje teritorijoje gali sustabdyti laiką. Vėžio totemui būdingas ir nepaprastas vaisingumas. Gerai, kai Vėžio šeima yra didelė.

Antitotemas – Voras. Avestoje pasakojama apie vorą karakurtą, vardu Apaoši, kuris, kitaip nei bebras, siejamas su sausra. Tai – asmuo, negerbiantis protėvių, griaunantis tai, ką sukūrė jo ainiai. Jo tinklai yra nuodingi, pražudantys visus, kurie prieina prie Voro. Šis Voras, puolantis iš pasalų, godus parazitas, kaupiantis viską, net jam nereikalingus daiktus, yra Bebro, kuris kaupia tik jam ir jo šeimai reikalingą turtą, priešingybė. Beje, jei žmogus yra antitotemas, pagal išvaizdą būna sunku nustatyti – vyras tai ar moteris. Moterims būdingi vyriški bruožai, o vyrams – moteriški. Vorui būdingas hipnotizuojantis žvilgsnis, įprotis nesakyti teisybės, viską užglaistyti ir be paliovos skųstis, dejuoti, be galo ieškoti užuojautos. Vieni pavojingiausių energetinių vampyrų kaip tik ir gali gimti kaip Vėžio ženklo antitotemas. Vėžio zona yra krūtys. Puiku, jei ši vieta pas Vėžius yra itin pabrėžta, gerai išsivysčiusi, tuomet geriau seksis gyvenime. Taip pat ant krūtinės neturi būti jokių įgimtų pigmentinių dėmių. Blogai, jei ant dešiniarankės moters dešinės krūties, o dešiniarankio vyro kairėje krūtinės pusėje bus apgamų (kairiarankiams – atvirkščiai). Blogai, jei Vėžio ženklo atstovo liemuo yra storas. Manoma, kad tai gali pritraukti nesantaiką į namus ir net skyrybas. Rankos turi būti stiprios, ypač ties pečiais. Trumpi pirštai, tačiau stipriai sugriebiantys.
Oda turi būti balta, plona. Stora, šiurkšti oda yra nepalankus požymis. Plaukų linija ant kaktos neturėtų būti tiesi, lyg nubrėžta. Čia įterpsiu savo intarpą apie tai, kad pagal kaktos plaukų liniją galima atspėti žmogaus Ascendento ženklo stichiją. Asc vandens ženkle kaktos plaukų linija yra banguota. Žemės stichijos – nuplikę smilkiniai, o viduryje dar likęs išsikišimas (švelniai banguota M raidė). Akys turi būti iššokusios, didelės, žvilgsnis nukreiptas į save (antitotemas įžūliai žvelgia visiems į akis, lyg norėtų įsisiurbti į vidų). Mažytės ar giliai esančios akys byloja apie polinkį pavydėti, viską daryti iš išskaičiavimo. Puiku, jei vėžio akys juodos ar tamsiai rudos. Vėžio dantys turi būti balti ir lygūs. Tai pat svarbu sukandimas – viršutinis žandikaulis neturi būti pernelyg atsikišęs. Apatinė lūpa turi būti didelė ir labiau atsikišusi nei viršutinė. Jei viršutinė lūpa yra labiau atsikišusi į priekį nei apatinė, tai byloja apie infantilumą, kaprizingumą, nenuoseklumą. Ausies kriauklė turi būti gili, kas liudija apie gebėjimą medituoti. Ausies spenelis turi būti nepriaugęs, apvalus. Negerai vėžiui nei labai didelės, nei labai mažos ausys – tada jam gali tekti kentėti dėl visos giminės nuodėmių. Gerai jei vėžio nosis yra vidutinio dydžio. Nėra baisu, jei vėžio nosis yra riesta, tačiau blogai jei labai didelė. Taip pat blogai jei žandikauliai yra stambūs, o veidas siauras. Geriausia, jei vėžio veidas yra apvalus, švelnių bruožų.

Liepos 19 – Rugpjūčio 17 – Baltas erelis (antitotemas – musė, tarakonas, skėrys)

Liūtai – išskirtiniai Zodiako vaikai: juos valdo saulė. Jei liūtas nesijaučia karališkai, tai pirmas ženklas, kad jis nebedarnus, kad prarado kosmoso duotą charizmą. Karališkumo jausmas apima valdžią viskam, net laikui. Tai džiaugsmas per liūdesį, jėga nugalinti silpnumą, protas, įveikiantis instinktus, žvėriškumą. Liūtas siejamas su gyvuoju vandeniu, kuris yra karštas, taigi vanojimasis karštoje pirtyje – karališkas ritualas. Per gyvąjį vandenį liūtai susiejami su augalais ir amžinąja jaunyste, t.y. vegetarystė susiejama su ilgaamžiškumu, šviesiu protu iki gilios senatvės. Jei asmuo apdovanotas liūtiška charizma, jis iki gilios senatvės atrodys jaunatviškas ir energingas, jo nevaldys instinktai, jis bus savo kūno šeimininkas. Liūto simbolis – spiralė kylanti iš rato – tai inertiškumo ženklas. Liūtas ilgai rymo tyliai, tūno savyje, o po to lyg apsėstas puola vykdyti visų sumanymų, net meilės. Aplinkiniai gerai sutars su liūtu tik tuomet, jei ilgai lauks, kol jis atsibus ir nušvis visa savo liūtiška didybe. Taip pat liūtui būdinga vienmylystė – jis nesidairo vis naujo objekto, bet garbina tik vienintelį išrinktąjį. Didybės jausmas ir pastovumas – šventa.

Antitotemas – tarakonas. Tai tas, kurio visur pilna, kuris greit visiems įkyri, balaganu paverčia ne tik savo, bet ir kitų likimus. Jis visiems viską pasakoja, viską paverčia pigiu vaidinimu ar reklaminiu klipu. Jam svarbu sublizgėti, nemoka laukti, kaupti energiją, visko griebiasi, nuolat keičia ne tik interesus, bet ir mylimus žmones. O žmonių jis nevertina apskritai. Tarakonas vislus, įžūlus, nesirūpinantis savo vaikais padaras. Antitotemą valdo instinktai ir aistros. Kūno ženklai: liūtas turi priminti katę. Akys įkypos, geltonai žalios. Nosis priplota. Jei riesta – nevaldomo, impulsyvaus žmogaus. Aštrus nosies galiukas rodo nesivaldymą, polinkį į bohemišką gyvenimo būdą. Rausvi skruostai, išsišokę prie akių, su duobutėmis – optimizmo, gėrio ieškojimo požymis. Plaukai turi būti linkę suktis, tankūs, su skyrimu ties viršugalviu, kakta atvira, geriau šviesios spalvos, jei liūtas gimė dieną, ir atvirkščiai. Svarbūs iltiniai dantys, kurie turi būti ilgi, jei ne, bus sunku gyvenime ko nors pasiekti. Nugara tiesi, nes tas kuris kūprinasi, yra silpnas visais požiūriais. Gerai, kai nagai ilgesni už pirštų pagalvėles, gerai išreikštas Saulės gūbrys (po bevardžiu pirštu). Jei to nėra, liūtui bus sunku atkreipti į save dėmesį teisėtais būdais – tam reiks tuščiai girtis, meluoti. Liūtai turi būti didesni nei vidutinio ūgio, tvirtų ir didelių kojų. Moterys gali būti ir smulkesnės.

Rugpjūčio 18 – Rugsėjo 16 – Šernas (Krokodilas)

Žmonės, gimę šį mėnesį, turi būti panašūs į kiaules (šernus). Tik reikia prisiminti, kad Šernas visada buvo siejamas su namais, jų apsauga, riteriškumu. Jis dalyvauja kovoje už kitų žmonių sielas. Šernas visada rūpinasi savo paršiukais, savo banda, t.y. visų pirma galvoja apie kitus. Jis pastebi visas smulkmenas, jiems būdingas tikslumas, pareigingumas, pedantiškumas, ryžtingumas, nepaperkamumas, absoliuti švara. Net kalba tokie žmonės protingai ir neskubėdami.

Šerno antitotemas yra Krokodilas. Toks žmogus sausokas, smulkmeniškas, pasiruošęs priglausti viską, kas blogai padėta, bet nemato pagrindinių dalykų. Jis godus, linkęs supjudyti kitus tarpusavyje. Tai įkyruolis, pasiruošęs sunaikinti kitą už mažiausią smulkmeną. Visus kandžioja, paversdamas pasaulį į chaosą ir bardaką.

Rugsėjo 17 – Spalio 16 – Arklys

Avestos astrologijoje Svarstyklių totemas yra Mitros šventasis gyvūnas Arklys. Senovės Arijams teisingumas, žodžio laikymasis, disciplinuotas elgesys visuomenėje asocijavosi būtent su Arkliu. Tas Svarstyklės turėtų turėti tam tikrų arklio bruožų ir elgtis kaip jis. Ypač vyrai Svarstyklės turėtų būti sportiški, pailgo veido (manoma, kad moterims tai neprivaloma). Taip pat Svarstyklėms labai svarbūs ryšiai su visuomene bei visuomeninės hierarchijos paisymas. Būtent gyvenimas žmonių bendruomenėje veikia Svarstykles disciplinuojamai, panašiai kaip raitelis valdo arklį. Reikšmingas ir įvairių bendravimo taisyklių (etiketo), įstatymų laikymasis, tad neišvengiamai šiam ženklui būdingas kartais net pabrėžtinas mandagumas, tampantis net manieringumu. Labai tipiškas Svarstyklių pavyzdys būtų Didžioji Britanija, senų parlamentinių tradicijų šalis, įgyvendinusi teisinės valstybės principus. Joje itin ryški visuomeninė hierarchija, kai žmonių bendravimas itin reglamentuotas etiketo normų, garantuojančių tiek viešąją tvarką, santarvę tarp visuomenės narių, tiek kiekvieno asmens privatumą.

Antitotemas – Musė. Ne bet kokia, o musė cė-cė, kurios įkandimas sukelia miegligę. Tai kažkas beformio, lyg miegas ir charakterio bruožuose, ir išvaizdoje. Ryškiau antitotemas pasireiškia vyruose, ypač blogai, jei jų formos apvalios, veidas apskritas, su duobutėmis. Elgesiui būdingas dvilypumas – jie nesilaiko žodžio, nuolat manevruoja tarp priešiškų stovyklų žmonių. Jiems trūksta griežtumo (o tai ryšku totemui), atsakingumo. Antitotemas visąlaik yra apsnūdęs ir tingus, lyg apimtas letargo miego. Kūno ženklai: gerai pailgas veidas ir be duobutės smakre. Vyrams tai reiškia stiprios asmenybės vaidybą, o moterims lemia koketavimą. Gerai, jei nosis riesta, blogai – jei kumpa. Tiesi nosis bylotų apie nemokėjimą pasirinkti. Puiku, jei akys yra arti viena kitos, nes esančios toli liudytų neobjektyvumą. Palanki žydra akių spalva. Blogai – juodos arba žalios akys. Kakta turi būti aukšta ir išgaubta lyg arka, o akys – pelenų spalvos. Blogai Svarstyklių išvaizdoje bet kokie kraštutinumai – jos neturi būti nei per šviesios, nei per tamsios. Gerai, kai kaklas ilgas, bet storas. Rankos pirštai turi būti ilgi, ypač rodomasis. Idealus aukštas ūgis bei ilgos kojos. Beje, ilgas kojas Zodiake gali turėti ir vandeniai. Jei ilgas kojas turi Skorpionas ar Vėžys, kurių kojos turi būti trumpos, tai byloja apie tam tikras nesėkmes ar net paklydimus meilės santykiuose, šeimyniniame gyvenime. Svarstyklėms trumpos kojos žada sunkiai kontroliuojamus santykius su antrąja puse ir net skyrybas.

Spalio 17 – Lapkričio 15 – Varnas

Skorpionas – ypatingas ženklas. Jo dažnai prietaringai bijomasi, šį ženklą gaubia legendos. Tiesa, ne visada pagrįstos. Dažnai apima apmaudas išgirdus, kai koks nors diletantiškai susipažinęs su astrologija žmogelis ima aiškinti, neva tai blogiausias Zodiako ženklas (gaila, nes neretai patys Skorpionai tuo patiki). Nesąmonė. Astrologijoje neegzistuoja normų, pagal kurias rikiuojama, kuris ženklas yra geriausias, kuris – blogiausias. Beje, rašydama šį Zodiako ženklų totemų ir antitotemų ciklą, kaip turiu pabrėžti, kad kiekvienas ženklas turi ir įstabiųjų, charizmatiškų bruožų, ir pragaištingų. Maža to, galėčiau paminėti, kad net asmens horoskopas negali pasakyti, ar tai geras žmogus ar blogas. Paradoksalu, bet astrologinė statistika liudija, jog piktadarių bei šventųjų, nusikaltėlių ir tų, kurie juos gaudo, horoskopai ekvivalentūs. Keista, ar ne?
Tad dar kartą norėčiau paprašyti visų, kurie skaito šias eilutes, nekalbėti blogai apie Skorpionus. Ir ne tik todėl, kad tai netiesa, bet ir dėl jūsų saugumo. Reikalautas, kad Skorpionas – magiškas ženklas. Ir nesvarbu, kad koks nors šio ženklo atstovas nė kiek nenutuokia apie magiją – tai šio ženklo charizma, gaunama iš prigimties. Tad jei Skorpioną nuskriausite, paminėsite blogu žodžiu – laukite nelaimės. Dažnai su šypsena prisimenu vieną P.Globos lekciją Sankt Peterburge, kur jis pusiau juokais patarė, kaip elgtis konsultuojant Skorpioną: „Jei teks Skorpionui ką nors bloga pranešti, neišeikite laukan, kol šeimininkas nenusiramins, kitaip netyčia ant jūsų gali, pavyzdžiui, plyta užkristi“. Ir tai nebus joks Skorpiono kerštas. Tiesiog juos gaubia tokia stipri apsauga, kad bet kokia kilusi neigiama emocija įjungia maginį atkirčio mechanizmą. Ir šiuo atžvilgiu Skorpionams derėtų išmokti kontroliuoti savo jausmus, taip pat labiau mąstyti, ką kalba. Skorpionas – pranašų, t.y. verbalinių magų, ženklas. Kaip Varnas karktelės, taip ir bus (todėl Skorpionai turėtų pagalvoti prieš ką nors ištardami ar net pamąstydami). Ir nenuostabu, kad taip yra, nes Avestoje minima, jog Varnas yra arčiausiai Dievo, todėl vadinamas Ahura Mazdos šunimi. Varnui lyg užkraunama misija skelbti dieviškąją valią. Taip pat šalia Varnų – Skorpionų nuolat generuojamas karminio atpildo laukas. Turėkite omenyje, kad bendravimas su Skorpionu, ypač charizmatu, pagreitins karminius įvykius gyvenime, ir jei esate padarę kažką bloga, jums greitai iškils problemų. Kita vertus, jei esate verti geresnio gyvenimo, teigiami pokyčiai akivaizdžiai pagreitės. Kitaip kalbant, jei norite išmėginti savo likimą, bendraukite su Skorpionu, aišku, tokiu, kuris pasižymi totemo bruožais. Šiuos Skorpionus galima pavadinti baltaisiais magais. Nors dažnai jiems tenka imtis ne pačių balčiausių darbų – jiems skirta valyti šią Žemę bei žmoniją. Jei pabendravus su tauriu Skorpionu įvyko kas nors nesmagaus, žinokite, jog tai buvo dar vienas kosmoso bandymas jus išvalyti. Varno totemas lemia uždarumą, tam tikrą atsiribojimą nuo bendros masės, mokėjimą viską matyti ne tik iš aukščiau, bet ir toli į priekį. Antitotemas – vandens gyvatė, bet aš neturiu tos dalie straipsnio.

Lapkričio 16 – Gruodžio 15 – Raudonas gaidys (vanagas)

Įdomu, kad Šaulio, Ugnies ekspansijos ženklo, kuris siejamas su gaisrais bei sprogimais, totemas yra Gaidys – paukštis, pas mus žinomas kaip gaisro simbolis. Tiesa, aukščiausiame lygmenyje Šaulys yra ne šiaip sau ugnis, bet Avestoje vadinama „dvasininkų ugnis“, kuri dega aukure, šventojoje žvakėje. Beje, gruodžio 5 d. zoroastriečiai, ugnies garbintojai, švęsdavo Dvasininkų ugnies šventę. Manoma, kad tądien gimusieji sukoncentruoja savyje geriausius Šaulio bruožus ir turi ypatingą pašaukimą būti pedagogais, misionieriais, dvasininkais. Jei Šaulys bus apdovanotas Gaidžio totemu, jis pasižymės ypatingu energingumu, sugebės greitai įgyti aplinkinių autoritetą. Gaidžio totemas suteikia ir tam tikro autoritariškumo, reikalingo diegti tradicijas, religiją, teisingumą bei už tai kovoti. Toteminio gaidys yra ekspansiškas visais požiūriais. Jis yra keliautojas, siekiantis atverti sau ir pasauliui naujus horizontus, paskleisti savo religiją, mokymą, žinias. Šaulys, charizmatai visada kupinas idėjų, planų, naujų projektų. Jis trykšta energija ir neišvengiamai pradeda spinduliuoti stiprią aurą aplink save. Atrodo, kad jis net užima daugiau vietos erdvėje: yra aukštesnis, apkūnesnis ir net stipresnis nei yra iš tiesų.

Antitotemas – Vanagas. Tai – despotas, laikantis save paskutine teisingumo instancija. Jis vienas viską žino ir supranta. Savo žinojimu ir įsitikinimu jis engia visus – namiškius, kolegas, ypač pavaldinius. Jo neįmanoma įtikinti, kad suklydo, jis nesileidžia valdomas – net nepaiso tų taisyklių ir įstatymų, kuriuos pats propaguoja. Jei ką nors įsikala į galvą, nesustoja prieš nieką – tuomet tikslas pateisina priemones. Vanagas – įžūlus ir anarchiškas tipas, puolantis silpną, neapsaugotą auką. Tai jis dažniausia daro iš pasalų. Jis yra kerštingas. Šaulio antitotemas – tai melagingas mokytojas, nedoras ar atsisakęs tikėjimo dvasininkas, nesąžiningas politikas, siekiantis didžiausios įtakos. Tikriausia ryškiausias žinomas antitotemas yra „tautų tėvas“ Stalinas. Jis yra Šaulys, pagal abi gimimo dienas – 1878.12.18 (tikroji) ir 1879.12.21 (oficialioji). Šio politinio veikėjo sugebėjusio įtvirtinti besąlygišką asmenybės kultą ne tik savo žemėje (Gruzijoje), bet ir Rusijoje su visomis „prijungtomis“ teritorijomis, biografijos ištakos nebaigtoje dvasinėje seminarijoje vaizdžiai iliustruoja Šaulio antitotemų bruožus. Kūno ženklai: gerai jei: Šaulio kaulai stambūs, klubai platūs, o pečiai dar platesni (vyrams), moterims – grakšti viršutinė kūno dalis ir masyvūs klubai bei stambios lyg kolonos kojos. Smulkaus sudėjimo Šauliams tenka daugiau gyvenimo išbandymų. Veidas turi būti platus, akys plačiai įstatytos, kaktos vidurys iššokęs, burna didelė, smakras stambus. Jei lūpos yra putnios – žmogus linkęs į nesibaigiančius meilės nuotykius, jei maža burna – labai kompleksuotas. Šaulys turi būti raudonskruostis, oda storoka. Antakiai turi būti lenkti, bet nesuaugę ar tankiai sužėlę (kaip Brežnevo, kuris buvo Šaulys), nes tai suteikia bukumo, nepakantumo, fanatizmo. Gerai jei ausys kiek atlėpusios, speneliai dideli ir nutysę – tai mokytojo, dvasinio vedlio, politinio vadovo ženklas. Palankiausia akių spalva – žaliai žydra, tai – guru akių spalva. Juodos ir rudos akys byloja apie polinkį į intrigas, klastą, neapykantą (tokios akys buvo Stalino). Neblogai pilkos akys, tačiau toks Šaulys yra kiek savanaudiškas, jis turi saugotis apgaulių, nes yra pernelyg naivus, primityvus arba didelis idealistas. Blogai, jei Šaulys gausiai prakaituoja. Tai byloja, jog jis nesugeba tinkamai suprasti informacijos, jį lengva apgauti (Stalinas, kai jaudindavosi, smarkiai prakaituodavo). Svarbiausia Šaulio vieta – sėdynė, nes astrologijoje siejama su pasaulėžiūra, religiniais įsitikinimais. Joje neturi būti duobučių. Moterų sėdynė turi būti putli, o vyrų – plokščia. Kitas svarbus ir geras ženklas Šauliui – ilgas rodomasis pirštas (beveik lygus su viduriniuoju) bei žemiau esantis išsišokęs Jupiterio gauburys. Trumpas ir kreivas rodomasis pirštas – arba žmogus yra pataikūnas, arba pernelyg autoritariškas. Toks žmogus nemoka vadovauti, nepasitiki savimi. Įdubęs Jupiterio gauburys byloja apie autoriteto stygių.

Gruodžio 16 – Sausio 14 – Briedis (Blakė)

Šventu šio mėnesio gyvūnu laikomas Briedis (Asilėnas) – turto, pergalės prieš patį save, aukštojo tikslo pasiekimo simbolis. Tai ištikimas, nuoseklus, tvirtas, asketiškas, aiškiai suvokiantis tikslus, einantis tiesiai į viršūnę žmogus. Jis turi numatymo dovaną, gali būti neformaliu lyderiu. Jis siekia pergalės bet kokia kaina, bet niekada nesigiria savo pasiekimais. Kalba tik iš reikalo, niekada neišduos, net jeigu pats dėl to nukentės. Tai pasiaukojimo, tvirtumo, nepalenkiamumo, mokėjimo pasiekti tikslą simbolis. Žmogus moka džiaugtis gyvenimu, bet tvirtai atsiriboja nuo sąlyčio su Blogiu.

Antitotemas – Blakė (tarakonas). Tai piktas padaras, dauginasi su neįtikėtinu greičiu. Besityčiojantis, chamiškas, bukas, bet pakankamai gudrus, mokantis išsisukti iš bet kokios situacijos žmogus. Blakę (tarakoną) tiesiog spaudžia noras įsitvirtinti, pasirodyti. Jis nori, kad prieš jį visi lenktųsi. Nuo jo kalbų pavargsti – jis įkyrus, kalba daug, apkrauna informacija, bet nieko nepasako iš esmės.

Šaltinis: Stiliaus žurnalas

4 komentarai (-ų) - Zodiako totemai ir antitotemai

 • Laura

  Norėjau paklausti kodėl nėra kovo 15-20 dienos aprašymo?

 • Vaida

  Kovo 15-20 d. (delfinas) aprasymas yra prie vasario 14 – kovo 14 d. SUNS totemo pabaigoje.

 • Vika

  kaip suprasti esu gimus Spalio 17 esu svarstykles, bet raso apie skorpijonus :/

 • Gyte

  Sveiki, esu gimusi spalio 17 diena ir esu svarstykles, taciau raso apie skorpiona. Kaip suprast?

Palik komentarą

Galite naudoti HTML gaires

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>