Metų lentelė pagal kinų kalendorių

Zodiako ženklai (kinų) 17 komentarai (-ų) »

Šioje lentelėje galite surasti, kokiais metais pagal kinų kalendorių esate gimę:

DRAKONAS 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
GYVATĖ 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
ARKLYS 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
OŽKA 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
BEŽDŽIONĖ 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
GAIDYS 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
ŠUO 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
KIAULĖ 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019
ŽIURKĖ 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020
JAUTIS 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021
TIGRAS 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022
KIŠKIS 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023

Drakonas

Zodiako ženklai (kinų) 44 komentarai (-ų) »

drakonas DRAKONAS

 

(Metai: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048) Daugiau »

Gyvatė

Zodiako ženklai (kinų) 44 komentarai (-ų) »

gyvatė Gyvatė


(Metai: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049) Daugiau »

Arklys

Zodiako ženklai (kinų) 34 komentarai (-ų) »

arklys Arklys

(Metai: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050) Daugiau »

Ožka

Zodiako ženklai (kinų) 34 komentarai (-ų) »

ožka Ožka


(Metai: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051) Daugiau »

Beždžionė

Zodiako ženklai (kinų) 32 komentarai (-ų) »

beždžionė Beždžionė

(Metai: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052) Daugiau »

Gaidys

Zodiako ženklai (kinų) 24 komentarai (-ų) »

gaidys Gaidys


(Metai: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053) Daugiau »

Šuo

Zodiako ženklai (kinų) 37 komentarai (-ų) »

šuo Šuo


(Metai: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054) Daugiau »

Kiaulė

Zodiako ženklai (kinų) 36 komentarai (-ų) »

kiaulė Kiaulė


(Metai: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031, 2043, 2055) Daugiau »

Žiurkė

Zodiako ženklai (kinų) 26 komentarai (-ų) »

žiurkė Žiurkė


(Metai: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044, 2056) Daugiau »

Jautis

Zodiako ženklai (kinų) 25 komentarai (-ų) »

jautis Jautis


(Metai: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033, 2045, 2057) Daugiau »

Tigras

Zodiako ženklai (kinų) 34 komentarai (-ų) »

tigras Tigras


(Metai: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046, 2058) Daugiau »

Kiškis

Zodiako ženklai (kinų) 25 komentarai (-ų) »

kiškis Kiškis

 

(Metai: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047, 2059) Daugiau »
(c) 2016 Horoskopai.lt - dienos, savaitės, mėnesio, metų horoskopai.